Studenckie Koła Naukowe

 

SKN Alergologii Dorosłych (K 183)
Opiekun koła naukowego: dr n med. Krzysztof Gomułka
Przewodniczący koła naukowego: Zuzanna Mazurkiewicz
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło naukowe Alergologii Dorosłych skupia studentów zainteresowanych alergologią, chcących poszerzyć swoją wiedzę. W ramach koła organizowane są spotkania raz w miesiącu oraz warsztaty. Członkowie mogą pisać prace naukowe z zakresu alergologii oraz brać udział w konferencjach.
Siedziba: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Wrocław 50-369, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66
Kontakt: mazurkiewicz.zuzanna@gmail.com

SKN Biologii Komórki Nowotworowej (K 148)
Opiekunowie koła naukowego:
dr hab. Jolanta Saczko, prof. nadzw.     dr hab. inż. Julita Kulbacka
Przewodniczący koła naukowego: Wojciech Szlasa
Z-ca przewodniczącego koła naukowego: mgr Olga Michel
Charakterystyka koła naukowego: 
Choroby nowotworowe są obecnie jedną z wiodących przyczyn zgonów. Wychodząc naprzeciw problemom dzisiejszego świata zajmujemy się poszukiwaniem i badaniem nowych terapii (m.in. chemioterapii (CT), elektrochemioterapii (ECT), terapii fotodynamicznej (PDT)), które w przyszłości mogą być stosowane w onkologii. Dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych badań molekularnych pogłębiamy i rozwijamy swoje zainteresowania w dziedzinie biologii komórek nowotworowych. Przedmiotem naszej działalności jest przygotowywanie, prowadzenie oraz promowanie projektów badawczych dotyczących tematyki związanej z komórkami nowotworowymi. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
Siedziba:
Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej przy Wydziale Farmaceutycznym (budynek Farmacji II, piętro drugie część C2/02, korytarz w prawo).
Kontakt: olga.michel@student.umed.wroc.pl         wojtek.szlasa@outlook.com

 

SKN Chorób Serca (K 12)
Opiekun koła naukowego: dr hab. n. med. Robert Zymliński
Przewodnicząca koła naukowego: Szymon Urban
Charakterystyka koła naukowego:
Działalność Koła opiera się na szkoleniu z zakresu aktualnych strategii leczenia chorób serca, opracowywaniu prac naukowych, które prezentujemy później na konferencjach w całej Polsce oraz wydajemy w formie publikacji. Ponadto dążymy do naukowej współpracy z innymi Kołami zarówno naszej Uczelni, jak i międzyośrodkowej. Oferujemy również możliwość praktycznej nauki przyszłego zawodu poprzez uczestnictwo w dyżurach.
Siedziba: Katedra Chorób Serca, USK ul. Borowska 213
Kontakt: ager83126@gmail.com

SKN Chirurgii Dzieci (K 35)
Opiekun koła naukowego:
prof. dr hab. Maciej Bagłaj
Przewodniczący koła naukowego: Damian Korzeniowski
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dzieci zajmuje się zagadnieniami pediatrycznymi, zwłaszcza w dziedzinie chirurgii i urologii. W ramach działalności w Kole możliwe jest uczęszczanie na dyżury w Klinice, pisanie prac naukowych oraz uczestnictwo w Konferencjach w tej tematyce. Koło Chirurgii Dzieci jest również organizatorem Wrocławskiej Konferencji Ogólnopediatrycznej. Spotkania z Opiekunem Koła odbywają się minimum raz w miesiącu, zazwyczaj w poniedziałki o 16:00 w Bibliotece Katedry. Omawiane są wówczas zagadnienia z chirurgii i urologii dziecięcej oraz niedawne operacje przeprowadzone w Klinice. Zapisy do koła naukowego dla wszystkich studentów Wydziału Lekarskiego przez kontakt z Przewodniczącym.
Siedziba: Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 50/52
Kontakt: damian.grzegorz.korzeniowski@gmail.com

SKN Chirurgii Dziecięcej przy Doln. Szpitalu Specjalistycznym im T. Marciniaka (K 87)
Opiekun koła naukowego:
prof. dr hab. n.med. Jan Godziński
Przewodniczący koła naukowego:  Natalia Markiewicz
Charakterystyka koła naukowego:
SKN Chirurgii Dziecięcej skupia studentów zainteresowanych chirurgią dziecięcą, pragnących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w tym zakresie oraz chcących rozwijać swoje zacięcie naukowe. Członkowie spotykają się na spotkaniu ogólnym raz w miesiącu, podczas którego omawiany jest dany problem z zakresu chirurgii i traumatologii dziecięcej. Koło naukowe wspiera działalność naukową studentów - umożliwia udział w licznych konferencjach oraz pisanie prac naukowych.
Siedziba: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
Kontakt: markiewicz.nat@gmail.com

SKN Chirurgii Naczyniowej (K 121)
Opiekun koła naukowego:
prof. dr hab. n.med. Dariusz Janczak
Przewodniczący koła naukowego: Marcin J. Owczarzak
Charakterystyka koła naukowego: 
SKN Chirurgii Naczyniowej powstało w 2018 roku po przez połączenie Koła Chirurgii Naczyniowej oraz SKN przy Zakładzie Specjalności Zabiegowych w 4WSK. Skupia studentów zainteresowanych chirurgią, pragnących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w tym zakresie oraz chcących rozwijać swoje zacięcie naukowe. Członkowie Koła spotykają się na spotkaniu ogólnym raz w miesiącu i omawiają dany problem chirurgiczny oraz dyżurują w klinice.
Siedziba: Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej USK we Wrocławiu

SKN Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej (K 11)
Opiekun koła naukowego: dr hab. n. med. Krzysztof Kaliszewski
Przewodnicząca koła naukowego: Anna Śliwa
Charakterystyka koła naukowego: 
SKN ChOMiE od lat skupia studentów zainteresowanych chirurgią, chcących poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności w tym kierunku. Uczestnictwo w kole daje możliwość zarówno dyżurowania na oddziale jak i pisania prac naukowych. Organizujemy również kursy szycia oraz wiązania chirurgicznego, dzięki czemu każdy może zacząć naukę chirurgii od podstaw. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu i są dostosowane do potrzeb studentów.
Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe pomysły i serdecznie zapraszamy do współpracy!
Siedziba: Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej USK we Wrocławiu

SKN Chirurgii Urazowej I Chirurgii Ręki (K 184)
Opiekun koła naukowego: dr n. med. Jacek Martynkiewicz
Przewodniczący koła naukowego: Marian Viontsek (Wiącek)
Charakterystyka koła naukowego:
SKN Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki skupia studentów zainteresowanych ortopedią, pragnących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w tym zakresie oraz chcących rozwijać swoje zacięcie naukowe. Spotkania studenckiego koła naukowego odbywają się każdego miesiąca w sali seminaryjnej w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki.
Siedziba: ul.Borowska 213, Budynek K, II piętro

SKN Chirurgii Stomatologicznej (K 47)
Opiekunowie koła naukowego: dr n. med. Paweł Kubasiewicz-Ross, lek. dent. Artur Pitułaj
Przewodnicząca koła naukowego: Anna Naglik
Charakterystyka koła naukowego:
Tematyka koła naukowego obejmuje zagadnienia z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii. Pod okiem opiekunów członkowie koła mają możliwość prowadzenia badań oraz pisania prac i artykułów naukowych. Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu chirurgii stomatologiczej.
Siedziba: Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul.Krakowska 26
Kontakt: anna.naglik@student.umed.wroc.pl

SKN Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych (K 38)
Opiekun koła naukowego: dr hab. n. med. Małgorzata Inglot, prof. nadzw.
Przewodniczący koła naukowego: Monika Stępień
Charakterystyka koła naukowego:
Koło działa przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych przy ul. Koszarowej 5. W ramach działań koła, organizowane są comiesięczne spotkania, podczas których przedstawiane są prezentacje przygotowane przez członków koła oraz prowadzone są dyskusje na ciekawe tematy związane z chorobami zakaźnymi, a także omawiane są pytania z Lekarskiego Egzaminu Końcowego z dziedziny chorób zakaźnych. Członkowie mają możliwość uczestniczenia w dyżurach oraz przygotowywania prac naukowych. Koło jest organizatorem Interdyscyplinarnej Konferencji „Zakażenia Wyzwaniem dla Współczesnej Medycyny”.
Siedziba: Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław. Większość spotkań odbywa się w sali seminaryjnej na drugim piętrze budynku A2.
Kontakt: loarencja@gmail.com

SKN Clinical and Dissecting Anatomy (K 134)
Opiekun koła naukowego:
Zygmunt Domagała
Przewodniczący koła naukowego: Jurand Domański
Charakterystyka koła naukowego:
Koło Naukowe  „Clinical and Dissecting Anatomy” działające przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej zrzesza studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Lekarskiego ED Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.  Członkami koła są osoby które aktywnie uczestniczyły w organizacji konkursu anatomicznego „Scapula Aurea/Golden Scapula” lub były finalistami edycji wrocławskiej konkursu „Scapula Aurea/Golden Scapula”. Główne plany badawcze i dydaktyczne koła związane są z:
- Prowadzeniem badań preparacyjnych – płodowych: anatomią rozwojowa kończyn dolnych i górnych.
- Nauką preparatyki: przygotowanie preparatów dla potrzeb Muzeum Anatomicznego.
- Prowadzeniem badań anatomicznych w oparciu o dostępny w Zakładzie sprzęt ultrasonograficzny i antropometryczny.
- Prowadzeniem badań preparacyjnych na zwłokach osób dorosłych.

Siedziba: Zakład Anatomii Prawidłowej Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ul Chałubińskiego 6a Wrocław
Kontakt: jurand.domanski@student.umed.wroc.pl, zygmunt.domagala@umed.wroc.pl

SKN Endokrynologii (K 45)
Opiekunowie koła naukowego:
dr n.med. Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska          lek. Jowita Halupczok-Żyła
Przewodniczący koła naukowego: Iga Zendran
Charakterystyka koła naukowego: 
SKN Endokrynologii funkcjonuje przy Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na comiesięcznych spotkaniach koła omawiane są aktualne zagadnienia endokrynologiczne, w postaci prezentacji przygotowywanych przez studentów i dyskusji na dany temat. Członkowie koła prowadzą także działalność naukową. Zapraszamy na corocznie organizowaną Konferencję Studencką. 
Siedziba: ul. Pasteura 4 50-367 Wrocław
Kontakt: igazendran@gmail.com

SKN Endokrynologii, Hematologii i Onkologii przy Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych (K 122)
Opiekun koła naukowego:
dr hab. n. med. Ewa Barg 
Przewodnicząca koła naukowego: Gabriela Bis
Charakterystyka koła naukowego: 
Spotkania koła naukowego odbywają się co dwa lub co cztery tygodnie (poniedziałki, 19.30). Podczas spotkań omawiamy interesujące przypadki kliniczne, kazuistykę oraz metody terapii chorób endokrynologicznych i hematologicznych, z głównym naciskiem na pacjentów pediatrycznych. Koło ukierunkowane jest na działalność naukową, pisanie prac naukowych oraz publikacji w pismach medycznych. Osoby zainteresowane pracą w kole naukowym proszone są o bezpośredni kontakt drogą e-mail z przewodniczącym koła.
Siedziba: Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych, ul. Borowska 211, Wrocław (Budynek Farmacji).
Kontakt: gabrielabis94@gmail.com

SKN Farmakologii Klinicznej (K 104)
Opiekun koła naukowego: dr n. farm. Magdalena Hurkacz
Przewodnicząca koła naukowego: Alicja Biegańska
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Farmakologii Klinicznej przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zostało założone w 2010 roku. Skupia studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, Wydziału Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu. Podstawowym celem jest rozwijanie u młodych naukowców zainteresowań związanych ze współczesną medycyną. Główne kierunki badań realizowanych w ramach działalności SKN Farmakologii Klinicznej skupiają się wokół optymalizacji farmakoterapii, farmacji klinicznej, farmacji społecznej. Działania opierają się na badaniach farmakogenetycznych uwarunkowań metabolizmu leków, prowadzone w laboratorium Farmakogenomiki Katedry, analizach farmakokinetyczno/farmakodynamicznych (PK/PD) na podstawie oznaczeń stężeń leków w organizmie w wybranych grupach chorych. Badamy biomarkery związane z powikłaniami polekowymi. Studenci realizują również liczne ankiety oceniające różne aspekty szeroko pojętej farmakoterapii, wiedzę społeczeństwa w zakresie monitorowania niepożądanych działań leków, interakcji lekowych, leczenia uzależnień. Od początku działalności staramy się również organizować różne akcje prospołeczne i uczestniczyć w działalności charytatywnej. Współuczestniczyliśmy w organizacji kilku konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz co roku organizujemy własną mikrokonferencję skierowaną do studentów, nie tylko Naszej, uczelni o tematyce farmakologicznej. Członkowie koła realizują się poprzez własne projekty naukowo-badawcze. Tworzymy możliwości dla samodoskonalenia.
Siedziba: w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej (drugi budynek), ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
Kontakt: magdalena.hurkacz@umed.wroc.pl        ala.bieganska@gmail.com

SKN Genetyki Klinicznej (K 88)
Opiekun koła naukowego: dr n. med. Ryszard Ślęzak
Charakterystyka koła naukowego: 
SKN Genetyki Klinicznej jest kołem dla osób zainteresowanych tematyką chorób genetycznych oraz wrodzonych wad rozwojowych. Członkowie mają możliwość prowadzenia działalności naukowej oraz dyżurowania w poradni genetycznej.

SKN Hematologii Onkologicznej (K 63)
Opiekun koła naukowego:
 prof. dr hab. Tomasz Wróbel
Przewodniczący koła naukowego: Mateusz Nowak
Charakterystyka koła naukowego:  
Studenci w Studenckim Kole Naukowym Hematologii Onkologicznej mają szansę zajmować się szerokim spektrum badań naukowych oraz pomocą przy współtworzeniu projektów naukowych pracowników dydaktycznych naszej uczelni. Studenci zaangażowani w pomoc przy pracach naukowych z zakresu hematologii, mają możliwość poznać specyfikę tego rodzaju rozwoju zawodowego lekarza i zgłębić cały jego proces: począwszy od zbierania danych, przez analizę, kończąc na tworzeniu opracowań naukowych. Koło daje szanse na publikację uzyskanych efektów podczas konferencji studenckich oraz współautorstwo artykułów. Na comiesięcznych spotkaniach członków koła omawiane są aspekty hematologii w ujęciu życia codziennego, aktualnych doniesień naukowych oraz codziennej praktyki klinicznej. Spotkania ustalane są cyklicznie przez członków koła.
Siedziba: sala odpraw (wejście przez sekretariat) w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Wybrzeże L. Pastura 4; 50-367 Wrocław
Kontakt: mateusz.nowaak@gmail.com          mateu.nowak@student.umed.wroc.pl

SKN Internistyczno-Hipertensjologiczne (K 82)
Opiekun koła naukowego:
dr hab. n. med. Adrian Doroszko
Przewodnicząca koła naukowego: Julia Leśniewska
Charakterystyka koła naukowego:
W ramach działalności koła organizowane są spotkania raz w miesiącu w sali seminaryjnej kliniki, podczas których omawiane są zagadnienia z zakresu chorób wewnętrznych. Dodatkowo można uczestniczyć w dyżurach na oddziale. Dla zainteresowanych działalnością naukową istnieje możliwość pisania prac. 
Kontakt: juliia.lesniewska@gmail.com

SKN Kardiologii Dziecięcej (K 81)
Przewodnicząca koła naukowego: Dąbkowska Anna

Charakterystyka koła naukowego:
Podczas spotkań omawiane są zagadnienia z zakresu kardiologii dziecięcej: wrodzone wady serca, postępowanie w stanach naglących, zasady działania i interpretacji: EKG, echokardiogramu, Holtera EKG i ABPM. Koło umożliwia także uczestniczenie w dyżurach na Oddziale.
Siedziba: spotkania studenckiego koła nukowego odbywają się co miesiąc w sali seminaryjnej w I-ej Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Kardiologii.

SKN Kardiologii Inwazyjnej (K 112)
Opiekunowie koła naukowego: prof. K. Reczuch      dr P. Kübler
Przewodniczący koła naukowego: Luiza Bulak
Z-ca przewodniczącego koła naukowego: Piotr Brzozowski
Charakterystyka koła naukowego
Spotkania koła odbywają się raz w miesiącu, ich tematem jest kardiologia i kardiologia interwencyjna. Spotkania są prowadzone przez specjalistów z tych dziedzin. Członkowie koła mogą uczestniczyć w pisaniu prac naukowych oraz obserwowaniu zabiegów bezpośrednio w pracowni hemodynamiki.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/groups/463258980417484/
Siedziba: Oddział Kardiologiczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213
Kontakt: luizabulak@op.pl

SKN Kardiologiczne przy Katedrze i Klinice Kardiologii UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (K 8)
Opiekun koła naukowego:
Dr hab. n. med. Marta Negrusz-Kawecka, prof. nadzw.
Przewodniczący koła naukowego: Jakub Michałowicz
Charakterystyka koła naukowego:
Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych kardiologią. Nasze koło umożliwia uczęszczanie na dyżury i pisanie prac naukowych a spotkania odbywają się raz w miesiącu w sali odpraw (1.29) Katedry i Kliniki Kardiologii.
Siedziba: budynek A, parter, ul. Borowska 213, 50-529 Wrocław
Kontakt: jakub.michalowicz@o2.pl

SKN Kardioseksuologii (K 149)
Opiekun koła naukowego:
dr hab. n. med. Dariusz Kałka
Przewodnicząca koła naukowego: Ewa Szuster
Charakterystyka koła naukowego:
Tematyka koła naukowego obejmuje zagadnienia związane z problematyką zaburzeń seksualnych u mężczyzn i kobiet obciążonych czynnikami ryzyka lub chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Spotkania odbywają się w sali seminaryjnej Katedry i Zakładu Patofizjologii
Siedziba: ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
 

SKN przy Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej (K 76)
Opiekunowie koła naukowego:
dr Sylwia Zielińska,  mgr Weronika Kozłowska
Przewodniczący koła naukowego: Aleksander Smakosz
Charakterystyka koła naukowego:
Członkowie Studenckiego Koła Naukowego zajmują się prowadzeniem kultur in vitro roślin leczniczych, poznają metody pozyskiwania leczniczych substancji roślinnych na drodze ekstrakcji i destylacji, a także metody identyfikacji związków pochodzenia roślinnego z wykorzystaniem technik chromatograficznych oraz badaniem poziomu ekspresji genów enzymów odpowiedzialnych za powstawanie roślinnych metabolitów wyspecjalizowanych. Członkowie Koła uczestniczą w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, organizują studenckie obozy naukowe oraz studenckie konferencje naukowe, a także są autorami i współautorami artykułów naukowych. Zapisy do Koła odbywają się w trybie ciągłym. Spotkania odbywają się w Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej w każdy ostatni wtorek  miesiąca o godzinie 18:00.
Siedziba: Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, ul. Borowska 211
Kontakt: sylwia.zielinska@umed.wroc.pl           weronika.kozlowska@umed.umed.wroc.pl

SKN przy I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa (K 12)
Opiekun koła naukowego:
dr n. med. Bogusław Pałczyński
Przewodniczący koła naukowego: Anna Pawlikowska
Charakterystyka koła naukowego:
W ramach działalności SKN są prowadzone regularne spotkania, w czasie których podejmowana jest tematyka z zakresu ginekologii i położnictwa. Priorytetem SKN jest pisanie oraz publikowanie prac naukowych przy wsparciu Asystentów Kliniki. Ponadto istnieje możliwość czynnego udziału w dyżurach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez I Katedrę i Klinikę Ginekologii i Położnictwa. 
Siedziba: I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UMW  ul. T. Chałubińskiego 3, 50-368 Wrocław
Kontakt: anna.pawlikowska96@gmail.com

SKN przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji (K 22)
Opiekunowie koła naukowego: dr Maciej Włodarczyk, dr Adam Kowalczyk
Przewodnicząca koła naukowego: Klara Seelbach
Charakterystyka koła naukowego:
Członkowie naszego Koła Naukowego mają możliwość przeprowadzania badań laboratoryjnych oraz pisania prac naukowych, zarówno poglądowych jak i opartych na badaniach. Co roku bierzemy czynny udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Konferencji Młodych Naukowców i innych wydarzeniach naukowych. Organizujemy różnego rodzaju wykłady i eventy związane tematycznie z farmakognozją. Bierzemy udział w wycieczkach do zakładów zielarskich i innych miejsc związanych z farmakognozją i farmacją.
Jeśli interesują Cię naturalne substancje lecznicze, lubisz pracę w laboratorium lub pracę z publikacjami naukowymi i chciałbyś dołączyć do naszego koła, skontaktuj się z opiekunem koła lub przewodniczącą.
Siedziba: ul. Borowska 211 A, 50-552 Wrocław
Kontakt: klara.seelbach@student.umed.wroc.pl

SKN przy Klinice Nefrologii (K 1)
Opiekun koła naukowego: Dr hab. n. med. Mariusz Kusztal
Przewodnicząca Koła Naukowego: Julia Rasała
Charakterystyka koła naukowego:
Koło porusza na spotkaniach zagadnienia związane z nefrologią i transplantologią oraz daje możliwość uczestnictwa w pisaniu prac naukowych, wyjazdach na konferencje i dyżurach w klinice.
Siedziba: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213 50-556 Wrocław, Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Budynek A, 1.p
Kontakt: julia.rasala@gmail.com

SKN przy Katedrze i Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych (K 49)
Opiekun koła naukowego: dr n. med. Magdalena Szmyrka
Przewodniczący koła naukowego: Justyna Hrycyk
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Reumatologii koncentruje swoją działalność na dydaktyce - podczas spotkań po prezentacji na temat danej jednostki lub grupy chorób reumatycznych rozmawiamy z pacjentami, wspólnie omawiamy przypadki, a także wykonujemy badania USG stawów. Osoby zainteresowane pisaniem prac naukowych i przygotowywaniem wystąpień na konferencjach również mogą liczyć na wsparcie. Spotkania odbywają się średnio co 2 miesiące - we wtorki o godzinie 14:00 w sali odpraw Kliniki.
Siedziba: Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, ul. Borowska 213, budynek B, 5. piętro
Kontakt: hrycykjustyna@gmail.com

SKN przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej (K 33)
Opiekun koła naukowego:
dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz -Migas       dr n. med. Urszula Grata-Borkowska.
Siedziba: Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej przy ul. Syrokomli 1 we Wrocławiu

SKN przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej (K 24)
Opiekun koła naukowego: Dr n. med. Adam Skalski
Przewodniczący koła naukowego: Maciej Dołęga
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej jest przeznaczone dla osób, które interesują się chirurgią i chciałyby poszerzać swoją wiedzę poza ramy zajęć obowiązkowych. Na comiesięcznych spotkaniach omawiane
są wcześniej wybrane zagadnienia, prace naukowe, jak i pytania z LEK-u. Członkowie koła przygotowują prelekcje z tematów proponowanych lub z kręgu ich zainteresowań. Studenci, którzy pragną rozpocząć działalność naukową mają możliwość tworzenia prac - a ci, którzy chcieliby zobaczyć czym jest chirurgia w praktyce, mogą przychodzić na dyżury, planowe zabiegi oraz do poradni chirurgicznej. Rekomendujemy, aby do koła zgłaszali się studenci od 3 roku studiów wzwyż, gdyż dla prawidłowego zrozumienia omawianych aspektów, jak i pełnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych - niezbędna jest podstawowa wiedza internistyczna.
Siedziba: II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, ul. Borowska 21 350-556 Wrocław, Budynek B, IVp
Kontakt: maciej.dolega@student.umed.wroc.pl, adam.skalski@umed.wroc.pl

SKN przy Katedrze i Zakładzie Technologii Leków (K 60)
Opiekun koła naukowego:
dr inż. Anna Nowicka-Zuchowska.
Przewodnicząca koła naukowego: Dagmara Kilian
Siedziba: ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław

SKN przy Katedrze i Klinice Okulistyki (K 68)
Opiekunowie koła naukowego: dr n. med. Hanna Zając-Pytrus, dr n. med. Małgorzata Mulak
Przewodniczący koła naukowego: Magdalena Bulek
Charakterystyka koła naukowego:
Spotkania koła odbywają się raz w miesiącu, w sali konferencyjnej Katedry i Kliniki Okulistyki ich tematem są zagadnienia z okulistyki, okulistyki dziecięcej i zabiegowej. Spotkania są prowadzone przez specjalistów z tych dziedzin. Członkowie koła mogą uczestniczyć w konferencjach okulistycznych, przychodzić na dyżury i obserwować zabiegi.  
Siedziba: Katedra i Klinika Okulistyki przy ul. Borowskiej 231 we Wrocławiu
Kontakt:bulekmagdalena@gmail.com

SKN przy Zakładzie Dietetyki (K 111)
Opiekun koła naukowego: mgr Anna Przeliorz-Pyszczek
Charakterystyka koła naukowego:
SKN przy Zakładzie Dietetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zrzesza ambitnych studentów, chcących poszerzać zainteresowania i wiedzę praktyczną z zakresu szeroko pojętej dziedziny żywienia i zdrowego stylu życia. Członkowstwo w kole naukowym umożliwia studentom przeprowadzanie badań naukowych i publikację prac przeglądowych, czynny i bierny udział w licznych konferencjach naukowych i akcjach edukacyjnych prowadzonych na terenie Wrocławia i okolic oraz starcie w konkursach wiedzy z dziedziny dietetyki. Średnio raz w miesiącu odbywa się zebranie SKN, na którym omawiane są bieżące inicjatywy podejmowane przez członków koła naukowego. Do uczestnictwa w działalności koła zapraszamy nie tylko studentów dietetyki, ale wszystkich zainteresowanych promocją zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania.
Siedziba koła naukowego: Zakład Dietetyki, ul. Parkowa 34
 

SKN przy Zakładzie Farmacji Przemysłowej (K 128)
Opiekun koła naukowego:
Katarzyna Karłowicz-Bodalska
Przewodniczący koła Naukowego: Anna Deszcz
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmacji Przemysłowej skupia studentów III, IV i V roku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jednym z podstawowych celów działalności Koła Naukowego jest zrzeszanie studentów na zasadzie dobrowolności dla propagowania i rozszerzenia wiedzy z zakresu wymagań surowców leczniczych, nowoczesnych metod analizy oraz wymagań jakościowych przy produkcji produktów leczniczych i suplementów diety.
Siedziba: przy Zakładzie Farmacji Przemysłowej, ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
Kontakt: anna.deszcz@student.umed.wroc.pl

SKN Medycyny Laboratoryjnej (K 158)
Opiekun koła naukowego: dr Aneta Wrzyszcz
Przewodnicząca koła naukowego: Stella Kielan
Charakterystyka koła naukowego:
SKN Medycyny Laboratoryjnej realizuje aktualnie m.in.:
- badania adhezji i agregacji płytek krwi do fibrynogenu w ocenie skuteczności działania nowych substancji o działaniu przeciwpłytkowym,
- badania nad wpływem czasu i warunków przechowywania krwi pobranej na EDTA na interpretację wyniku oceny rozmazu krwi obwodowej,
- badania związku między retikulocytozą i polichromazją erytrocytów a pH buforu użytego do rozcieńczania barwnika Giemsy.
Spotkania SKN odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu odpowiadającego wszystkim członkom koła. SKN Medycyny Laboratoryjnej pragnie zaprosić do współpracy wszystkich studentów, którzy wykazują chęć rozwijania swoich zainteresowań i poszerzania wiedzy z zakresu Analityki Medycznej.
Siedziba: Katedra Analityki Medycznej (ul. Borowska 211A)
Kontakt: stella.kielan@wp.pl tel. 798-203-327

SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej (K 80)
Opiekun koła naukowego: dr Małgorzata Małodobra-Mazur
Przewodnicząca koła naukowgo: Magdalena Król
Zastępca Przewodniczącej koła naukowego: Oskar Przybyszewski
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Molekularnej i Komórkowej przy Zakładzie Technik Molekularnych (ZTM) jest organizacją studencką zrzeszającą studentów z różnych wydziałów. Celem SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej jest propagowanie wiedzy oraz technik laboratoryjnych z dziedziny: medycyny molekularnej, diagnostyki chorób zakaźnym za pomocą technik biologii molekularnej, diagnostyki chorób nowotworowych za pomocą techniki biologii molekularnej (ciekła biopsja), biologii komórki, analizy sygnałów komórkowych, terapii genowej, genetyki sądowej i populacyjnej.
Założeniem SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej jest dzielenie się widzą, umiejętnościami, nowinkami, a także przełomowymi odkryciami  w dziedzinie medycyny molekularnej.
Siedziba: Zakład Technik Molekularnych, Katedra Medycyny Sądowej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 52, 50-369 Wrocław
Kontakt: malgorzata.malodobra-mazur@umed.wroc.pl             magdalena.krol@student.umed.wroc.pl               oskar.przybyszewski@student.umed.wroc.pl

SKN MedOna (K 157)
Opiekun koła naukowego:
 dr hab. n. med. Lidia Hirnle, prof. nadzw.
Przewodniczący koła Naukowego: Anna Pawlikowska
Charakterystyka koła naukowego:
W ramach działalności SKN są prowadzone regularne spotkania, w czasie których podejmowana jest tematyka z zakresu ginekologii i położnictwa. Priorytetem SKN jest pisanie oraz publikowanie prac naukowych przy wsparciu Asystentów Kliniki. Ponadto istnieje możliwość czynnego udziału w dyżurach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez I Katedrę i Klinikę Ginekologii i Położnictwa.
Siedziba: I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa UMW  ul. T. Chałubińskiego 3, 50-368 Wrocław
Kontakt: anna.pawlikowska96@gmail.com

SKN Medycyny Sądowej (K 14)
Opiekun koła naukowego:
dr n. med. Łukasz Szleszkowski
Przewodnicząca koła naukowego: Agnieszka Nowak
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sądowej przeznaczone jest dla wszystkich studentów zainteresowanych tematyką sądowo-lekarską. Koło daje możliwość pisania prac naukowych oraz uczęszczania na sekcje zwłok. Spotkania z opiekunem koła odbywają się raz w miesiącu i omawiamy na nich wybrane zagadnienia z tej dziedziny.
Siedziba: Katedra Medycyny Sądowej, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4, 50-345 Wrocław
Kontakt: agnieszkan378@gmail.com

SKN Medycyny Ratunkowej i Stanów Nagłych (K 169)
Opiekun koła naukowego:
dr n. med. Krzysztof Dudek
Przewodnicząca koła naukowego: Marta Pluta
Charakterystyka koła naukowego:
Koło ukierunkowane jest na poszerzanie umiejętności praktycznych oraz wiedzy dotyczącej stanów nagłego zagrożenia życia. Na każdym spotkaniu prezentowane oraz omawiane są wybrane zagadnienia z zakresu medycyny ratunkowej i stanów nagłych z wyszczególnieniem procesu diagnostycznego oraz terapeutycznego w poszczególnych przypadkach. Integralną częścią działalności w kole jest uczestnictwo w dyżurach w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Koło oferuje również możliwość udziału w warsztatach praktycznych.
Siedziba: Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu    
Kontakt: sknmedrat.umwroc@gmail.com       marta.e.pluta@gmail.com

SKN Młodych Menedżerów (K 18)
Opiekun koła naukowego:
dr Jolanta Grzebieluch
Przewodnicząca koła naukowego: Zuzanna Zientek
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Młodych Menedżerów jest organizacją studencką, działającą w
nauce zwanej Zdrowiem Publicznym, które jest nauką towarzyszącą, ściśle współpracującą z medycyną. Zagadnienia ZP związane są, najogólniej ujmując, z aspektami promocji zdrowia oraz zarządzaniem w ochronie zdrowia. SKNMM skupia się w swojej działalności na tej drugiej części Zdrowia Publicznego, czyli tej związanej z zarządzaniem. Menedżer (z ang. manager) to osoba zajmująca się realizacją procesu zarządzania, czyli planowaniem, organizowaniem, motywowaniem oraz kontrolowaniem. Menedżer ochrony zdrowia jest osobą reprezentującą te zadania w systemie opieki zdrowotnej.
Wyróżniają nas takie przedsięwzięcia jak :
- Studenckie Sympozjum Naukowe „ Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego”
- Akcję promocyjne: Pink Lips Challenge, Movember
- Mikołajki oraz Dzień Życzliwości na Wydziale Nauk o Zdrowiu

SKN przy Klinice Nefrologii (K 1)
Opiekun koła naukowego:
Dr hab. Mariusz Kusztal
Przewodniczący Koła Naukowego: Julia Rasała
Charakterystyka koła naukowego:
Koło Nefrologiczne porusza na spotkaniach zagadnienia związane z nefrologią oraz daje możliwość uczestnictwa w pisaniu prac naukowych i wyjazdów na konferencje. Istnieje również możliwość uczestniczenia w dyżurach.
Siedziba: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213 50-556 Wrocław, Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Budynek A, 1.p
Kontakt: julia.rasala@gmail.com
Strona internetowa: www.nefrologia.wroclaw.pl/studenci

SKN Neonatologii (K 172)
Opiekun koła naukowego:
dr Małgorzata Czyżewska - ordynator oddziału 
Przewodniczący koła naukowego: Katarzyna Nowaczyk
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Neonatologii zajmuje się rozwojem dzieci w okresie neonatalnym oraz chorobami, które dotykają rozwijające się niemowlęta. W ramach koła możliwe jest uczęszczanie na dyżury w klinice oraz uczestnictwo w zajęciach interaktywnych w nowootwartym Centrum Symulacji. Ponad to raz na miesiąc organizowane są spotkania z Opiekun koła, podczas którego prezentujemy doniesienia z neonatologii oraz choroby. Zachęcamy do angażowania się w pisanie prac naukowych z neonatologii. 
Zapisy do koła naukowego: dla wszystkich studentów od 3 roku wydziału lekarskiego. 
Siedziba: w I Klinice Ginekologii i Położnictwa na Klinikach.
Kontakt: kasianowaczyk16@gmail.com
SKN Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka (K 53)
Opiekun koła naukowego:
dr n. med. Dorota Paluszyńska
Przewodnicząca koła naukowego: Julia Makuch
Charakterystyka koła naukowego:
Spotkania opierają się na prowadzeniu seminariów przez uczestników SKN oraz na wejściu na Oddział Neonatologii (badaniu noworodków i zapoznawaniu się z ich historią choroby), a także pełnieniu dyżurów towarzyszących i uczestnictwie w badaniach USG noworodków. Koło wspiera członków chętnych do przygotowywania prac na konferencje naukowe (typu case-report, ankietowych i innych). Od semestru letniego 2018/2019 SKN wraz z personelem Kliniki Neonatologii i II Kliniki Ginekologii i Położnictwa rozpoczyna też prowadzenie cyklu warsztatów "Akademia Rodzica Wcześniaka …i nie tylko". 
Siedziba: sala seminaryjna Kliniki Neonatologii, ul. Borowska 213
Kontakt: neonatologia.skn@gmail.com

SKN Neurologiczne (K 4)
Opiekun koła naukowego: dr n. med. Marta Nowakowska-Kotas
Charakterystyka koła naukowego:
Koło umożliwia zarówno działalność naukową - prezentowanie prac na konferencjach oraz pisanie publikacji, jak i możliwość uczestnictwa w dyżurach. 
Siedziba: Klinika Neurologii

SKN Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji (K 48)
Opiekun koła naukowego: prof. dr hab. Beata Kawala
Przewodnicząca Koła Naukowego: Martyna Koszyczarek
Siedziba: Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
Kontakt: koszyczarek.martyna@gmail.com

SKN Otolaryngologii przy Katedrze i Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi (K 32)
Opiekun koła naukowego:  dr n.med. Karolina Dorobisz
Przewodnicząca koła naukowego: Justyna Putek
Charakterystyka koła naukowego:
Omawianie zagadnień o tematyce otolaryngologicznej, przygotowywanie publikacji, możliwość uczęszczania na dyżury.
Siedziba: Uniwersytecki Szpitali Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-566 Wrocław
Kontakt: putek.justyna@gmail.com

SKN Paleoanatomii Vertex (K 127)
Opiekun koła naukowego:
dr Paweł Dąbrowski
Przewodniczący koła naukowego: Kinga Brawańska
Siedziba: Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej (Sala Prosektoryjna) ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław

SKN Parazytologii Lekarskiej (K 132)
Opiekun koła naukowego: dr Marta Kicia
Przewodniczący koła naukowego: Mateusz Kamiński
Charakterystyka koła naukowego:
W ramach działalności koła prowadzona jest działalność edukacyjna i naukowa w dziedzinie parazytologii oraz organizacja wydarzeń propagujących wiedzę w tej dziedzinie. Członkowie koła otrzymują także możliwość rozwoju zainteresowań i umiejętności w dziedzinie badań molekularnych oraz wsparcie w prowadzeniu własnej działalności naukowej. SKN Parazytologii Lekarskiej zorganizował dotychczas cztery edycje międzynarodowej konferencji zatytułowanej International Forum on Medical and Veterinary Parasitology
Siedziba: Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-345 Wrocław
Kontakt: marta.kicia@umed.wroc.pl     mateusz.kaminski@student.umed.wroc.pl

SKN Patofizjologii Układu Krążenia ,,Vide Cor Meum" (K 162)
Opiekun koła naukowego:
dr Małgorzata Poręba
Przewodniczący koła naukowego: Joanna Niewiadomska
Charakterystyka koła naukowego: 
Studenckie Koło Patofizjologii Układu Krążenia jest organizacją zrzeszającą studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pragnących poszerzać swoją wiedzę w zakresie chorób jak i czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i wykorzystywać ją w samodzielnych badaniach wybranych zagadnień. Spotkania koła ustalane są cyklicznie przez członków koła.
Siedziba: sala nr 11 w Katedrze Patofizjologii przy ulicy Mikulicza Radeckiego 7.
Kontakt: asia.niewiadomska74@gmail.com

SKN Patomorfologii (K 131)
Opiekun koła naukowego: dr n.med. Marta Woźniak
Przewodniczący koła naukowego:  Patryk Mitelsztet

Charakterystyka koła naukowego: 
Studenckie Koło Naukowe Patomorfologii działające przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii skupia studentów pragnących rozpocząć lub kontynuować swoją działalność naukową. Istnieje możliwość dołączenie do obecnie prowadzonych badań, jak i także rozpoczęcie własnych projektów badawczych. Członkowie koła będą mieli możliwość nauki organizacji pracy podczas badania klinicznego, nauki mikroskopowania i przygotowania preparatów mikroskopowych, udziału w opracowaniu i przedstawianiu prac naukowych, praca przy badaniach molekularnych, histopatologicznych i cytoonkologicznych oraz udział w sekcjach patomorfologicznych. 
Siedziba: Katedra i Zakład Patomorfologii przy ul. K. Marcinkowskiego 1 we Wrocławiu

SKN Pediatrii im. Janusza Korczaka przy III Katedrze i Klinice Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego (K 51)
Opiekun koła naukowego: dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
Przewodniczący koła naukowego: Mateusz Walkowiak
Charakterystyka koła naukowego: 
SKN Pediatrii im. Janusza Korczaka zajmuje się tematyką ogólnopediatryczną, zaś w szczególny sposób można zapoznać się tu z zagadnieniem pierwotnych niedoborów odporności. Jest to doskonałe miejsce dla osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy pediatrycznej oraz pragnących stawiać swoje pierwsze kroki w działalności naukowej.
Kontakt:   agata.wittek@student.umed.wroc.pl      skn.pediatrii.umed.wroc@gmail.com

SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego (K 137)
Opiekun koła naukowego: dr Anna Rozensztrauch e-mail: anna.rozensztrauch@umed.wroc.pl
Przewodnicząca koła naukowego: Agata Wittek
Charakterystyka koła naukowego: 
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego (SKNPP) działa przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zostało założone wiosną 2014r. Przedmiotem zainteresowań członków SKNPP są aspekty wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z pielęgniarstwem pediatrycznym. Naszą aktywność naukową skupiamy na wspieraniu dzieci zarówno w zdrowiu jak i w chorobie. Naszym głównym celem naukowym jest prowadzenie i współudział w badaniach oraz działalność publikacyjna. Rozwijamy również własne zainteresowania oraz tworzymy możliwości dla samodoskonalenia. Zapraszamy do przyłączania się i uczestnictwa w spotkaniach SKNPP!
Siedziba: Wydział Nauk o Zdrowiu ul. Bartla 5, 50-996 Wrocław
Kontakt:     anna.rozensztrauch@umed.wroc.pl             patrycja.widera95@gmail.com
Strona koła naukowego: http://www.sknpp.umed.wroc.pl/index.html
 

SKN Promotorzy Zdrowia (K 41)
Opiekun koła naukowego:
 dr Marzena Krysa
Przewodnicząca koła naukowego: Żaneta Kwasiborska 
Charakterystyka koła naukowego:
Celem działalności Studenckiego Koła Naukowego Promotorzy Zdrowia jest poszerzanie i doskonalenie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej studentów z zakresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób, polityki społeczno-zdrowotnej oraz wielu innych obszarów związanych z promocją zdrowia. SKN Promotorzy Zdrowia kreuje przyszłych specjalistów angażując się w szereg akcji społecznych na terenie Wrocławia mających na celu poprawę świadomości zdrowotnej lokalnych mieszkańców.  
Siedziba: Wydział Nauk o Zdrowiu ul. Bartla 5 
 

Psychofizjologiczne Studenckie Koło Naukowe (K 153)
Opiekun koła naukowego:
dr n. med. Bartłomiej Paleczny
Przewodnicząca koła naukowego: Aleksandra Jędrasek
Charakterystyka koła naukowego:
Psychofizjologiczne SKN działa przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Koło zrzesza studentów UMed oraz innych wrocławskich uczelni wyższych. Członkostwo w kole pozwala na realizowanie własnych projektów badawczych, których wyniki są następnie prezentowane na konferencjach naukowych (w postaci plakatów lub wystąpień) oraz na łamach specjalistycznych czasopism. To świetna sposobność do rozwijania własnych pasji i rozbudzania ciekawości. Aparatura dostępna w Pracowni Badań Odruchów Krążeniowo-Oddechowych daje możliwość nieinwazyjnego badania aktywności autonomicznego układu nerwowego w rozmaitych kontekstach fizjologicznych i psychofizjologicznych – osoby z zacięciem badacza z pewnością znajdą coś dla siebieSpotkania są uzależnione od potrzeb grupy i odbywają się w Katedrze i Zakładzie Fizjologii. Koło jest tworzone przez Nas dla Nas, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie nowe pomysły i staramy się je realizować.

SKN Radiologii (K 110)
Opiekun koła naukowego: prof. dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz
Charakterystyka koła naukowego:
W ramach działalności koła prowadzone są regularne spotkania, podczas których omawiane są przypadki radiologiczne. Istnieje możliwość działalności naukowej - przygotowywania i prezentowania prac podczas konferencji oraz pisania publikacji. Studenci mają również możliwość uczestnictwa w dyżurach.  
Siedziba: Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 68, Wrocław 50-369

SKN Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego (K 187)
Opiekun koła naukowego: mgr Aleksander Mickiewicz
Przewodniczący koła naukowego: Nadia Krawiec
Charakterystyka koła naukowego:
Celem Studenckiego Koła Naukowego Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego jest poszerzaniem wiedzy i umiejętności studentów interesujących się szeroko rozumianym ratownictwem.. Koło prowadzi szkolenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, TCCC, ratownictwa wysokościowego, górskiego i MCR. Głównym założeniem koła jest wzbogacenie studentów uniwersytetu medycznego w wiedzę teoretyczną, którą można wykorzystać w działaniach praktycznych. Dynamiczne szkolenia mają w założeniu odwzorować sytuacje z życia codziennego jak i sytuacji kryzysowych jakie mogą spotkać każdego z nas.
Siedziba: Zakład Ratownictwa Medycznego, ul. Parkowa 34, 51-616 Wrocław
Kontakt: nadia.krawiec@student.umed.wroc.pl

SKN Stomatologii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów (K 145)
Opiekunowie koła naukowego: Prof. Zbigniew Rybak, dr hab. n. med Maciej Dobrzyński, prof. UMW
Przewodniczący koła naukowego: Wojciech Zakrzewski
Charakterystyka koła naukowego: 
Celem działalności Koła jest prowadzenie pracy naukowo - badawczej oraz umożliwienie jego członkom pogłębiania i rozwijania zainteresowań w dziedzinie biomateriałów i stomatologii eksperymentalnej.
Siedziba: Bujwida 44, 50-368 Wrocław
Kontakt: tekwoj@hotmail.com

SKN Stomatologii Zachowawczej (K 74)
Opiekunowie koła naukowego: Dr n. med. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska, dr n. med. Barbara Malicka
Przewodniczący koła naukowego: Dorota Kałużna
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Zachowawczej jest organizacją zrzeszającą studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pragnących poszerzać swoją wiedzę z zakresu czynników ryzyka, diagnostyki, oraz leczenia stosowanego w ramach stomatologii zachowawczej. Członkowie mają możliwość prowadzenia badań naukowych wybranych zagadnień  pod opieką specjalistów z dziedziny stomatologii zachowawczej. Spotkania koła ustalane są cyklicznie przez członków koła.
Siedziba: SKN Stomatologii Zachowawczej przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Krakowska 26, 50-425 Wrocław
Kontakt: dorotakaluzna1@wp.pl

SKN Symulacji Medycznych (K 144)
Opiekun koła naukowego:
dr. Piotr Kolęda
Charakterystyka koła naukowego:
Koło naukowe, które pomoże Ci poradzić sobie w trudnych sytuacjach medycznych. Tutaj zdobędziesz lub udoskonalisz zdolności szybkiej pomocy medycznej w stanach nagłych, trudnych i niebezpiecznych. Obecnie zajmujemy się także pracą naukową nad programem nauczycieli wzajemnych - Peer Tutor

SKN Technologii Postaci Leku (K 21)
Opiekunowie koła naukowego: dr hab. n. farm. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
Przewodnicząca koła naukowego: Aneta Szyposz
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Technologii Postaci Leku przeznaczone jest dla studentów wszystkich lat Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Koło ukierunkowane jest na działalność naukową, pisanie prac naukowych oraz wystąpienia na konferencjach. Studenci zainteresowani pracą w kole naukowym proszeni są o bezpośredni kontakt drogą e-mail z przewodniczącym koła.
Siedziba: Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
Kontakt: aneta.szyposz@gmail.com

SKN Torakochirurgii (K 90)
Opiekun koła naukowego: dr n.med. Adam Rzechonek
Przewodnicząca koła naukowego: Magdalena Szadura
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Torakochirurgii umożliwia studentom kierunku lekarskiego rozwój zainteresowań zarówno ściśle związanych z chirurgią klatki piersiowej, ale również w dziedzinach: pulmonologii, interny, chirurgii i wielu innych. Członkowie koła mogą pogłębiać swoją wiedzę w rozmowie z dydaktykami, poprzez uczestniczenie w dyżurach i obserwacje na sali operacyjnej. Ważną działalnością koła jest praca naukowa i udział w konferencjach, do których przygotowujemy się wspólnie z opiekunem.
Siedziba: Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej (ul.Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław, pok. 101)
Kontakt: magdalena.szadura@student.umed.wroc.pl

SKN Wad Rozwojowych Twarzy (K 79)
Opiekun koła naukowego:
prof. Marcin Mikulewicz
Przewodnicząca koła naukowego: Martyna Koszyczarek
Siedziba: SKN Wad Rozwojowych Twarzy przy Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław

Studenckie Pedodontyczne Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej (K 36)
Opiekun koła naukowego: dr n. med. Alina Wrzyszcz-Kowalczyk, dr n. med. Monika Mysiak-Dębska
Przewodnicząca koła naukowego: Wiktoria Janecka
Charakterystyka koła naukowego:
 Działalność Koła obejmuje działanie na dwóch niezależnych płaszczyznach - promowanie aktywnej profilaktyki stomatologicznej poprzez wprowadzanie innowacyjnych programów profilaktycznych i prowadzenie badań naukowych z zakresu stomatologii dziecięcej.
 W celu uzyskania informacji dotyczacych terminów spotkań koła należy zwrócić się droga mailowa do przewodniczacego koła. 
Zapisy do koła naukowego: dla wszystkich studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego 
Siedziba: Katedra Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
Kontakt: wiktoria.janecka@student.umed.wroc.pl