Studenci/doktoranci z niepełnosprawnością - kontakt

Obsługa admnistracyjna:
Dział Spraw Studenckich/ Biuro Obsługi Studentów / Zespół ds. Studenckich
ul. Wojciecha z Brudzewa 12 ( wejście do Domu Studenckiego Bliźniak)
51-601 Wrocław
poniedziałek - piątek, godz. 07:30 - 15:30

mgr Iwona Sojka
Zespół ds. Studenckich
tel.: 71 324 14 69
fax: 71 347 91 18
e-mail: iwona.sojka@umed.wroc.pl

mgr Ewelina Biszto
Zespół ds. Studenckich
tel.: 71 324 14 69
fax: 71 347 91 18
e-mail: ewelina.biszto@umed.wroc.pl
 
Wydział Nauk o Zdrowiu:
Dziekanat- mgr Jolanta Kosmala, tel.: 71 784-18-10, e-mail:  jolanta.kosmala@umed.wroc.pl
 
Wydział Farmaceutyczny
Dziekanat- P. Paulina Chodaczek, tel.: 71 784-02-03, e-mail:  paulina.chodaczek@umed.wroc.pl

Wydział Lekarski:
Dziekanat - P. Maria Elżbieta Surowiec, tel. 784-11-68, 784-00-43, e-mail: maria.surowiec@umed.wroc.pl ; mgr Małgorzata Kabała, tel. 784-16-64, e-mail:  malgorzata.kabala@umed.wroc.pl
 
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:
Dziekanat - mgr Edyta Podymska, tel.:71 784-03-59, e-mail: edyta.podymska@umed.wroc.pl
 
Studia doktoranckie/Szkoła Doktorska:
Biuro Szkoły Doktorskiej - P.Agnieszka Adamska, tel.: 71 784-16-77, e-mail: agnieszka.adamska@umed.wroc.pl

słowa klucze: niepełnosprawność, niepełnosprawni, student niepełnosprawny, doktorant niepełnosprawny,