Studenci/doktoranci z niepełnosprawnością - kontakt

Obsługa admnistracyjna:
Dział Spraw Studenckich/ Biuro Obsługi Studentów / Zespół ds. Studenckich
ul. Wojciecha z Brudzewa 12 ( wejście do Domu Studenckiego Bliźniak)
51-601 Wrocław
poniedziałek - piątek, godz. 07:30 - 15:30

mgr Iwona Sojka
Zespół ds. Studenckich
tel.: 71 324 14 69
fax: 71 347 91 18
e-mail: iwona.sojka@umed.wroc.pl

mgr Ewelina Biszto
Zespół ds. Studenckich
tel.: 71 324 14 69
fax: 71 347 91 18
e-mail: ewelina.biszto@umed.wroc.pl
 
Wydział Nauk o Zdrowiu:
Prodziekan ds.Studentów - dr Piotr Karniej; tel.: 71 784-18-71, e-mail: piotr.karniej@umed.wroc.pl
Dziekanat- mgr Jolanta Kosmala; tel.: 71 784-18-10, e-mail:  jolanta.kosmala@umed.wroc.pl
 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej:
Prodziekan ds.Studentów - dr hab.Bożena Karolewicz; tel.: 71 784-03-15, e-mail: bozena.karolewicz@umed.wroc.pl
Dziekanat- P.Paulina Chodaczek; tel.: 71 784-02-03, e-mail:  paulina.chodaczek@umed.wroc.pl

Wydział Lekarski:
Prodziekan ds. Socjalnych - dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof. nadzw.; tel.: 71 784-13-72, e-mail: irena.kustrzeba-wojcicka@umed.wroc.pl
Dziekanat - P.Maria Elżbieta Surowiec: tel. 784-11-68, 784-00-43, e-mail: maria.surowiec@umed.wroc.pl; mgr Małgorzata Kabała ; tel. 784-16-64, e-mail:  malgorzata.kabala@umed.wroc.pl
 
Sekcja ds. Kształcenia w Języku Angielskim:
Prodziekan ds. Studiów w języku angielskim - prof. dr hab. Andrzej Hendrich; tel.: 71 784-15-58, e-mail: andrzej.hendrich@umed.wroc.pl
Dziekanat - dr Magdalena Kübler; tel.: 71 784-15-57, e-mail: magdalena.kubler@umed.wroc.pl
 
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:
Prodziekan ds. Studenckich - dr n. med. Jan Nienartowicz; tel.:71 784-03-56, e-mail: nienartowicz@gmail.com
Dziekanat - mgr Edyta Podymska; tel.:71 784-03-59, e-mail: edyta.podymska@umed.wroc.pl
 
Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego:
Prodziekan ds. Dydaktyki - prof. dr hab. Tomasz Wróbel; tel.: 71 784-17-15, e-mail: tomasz_wrobel@wp.pl
Dziekanat - P.Agnieszka Adamska; tel.: 71 784-16-77, e-mail: agnieszka.adamska@umed.wroc.pl

słowa klucze: niepełnosprawność, niepełnosprawni, student niepełnosprawny, doktorant niepełnosprawny,