Studenci z niepełnosprawnością

 

 • We wtorek, tj. 10.04.2018r. studenci i doktoranci z niepełnosprawnością, po raz kolejny spotkali się  z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr. Krzysztofem Aleksandrowiczem oraz z pracownikami Biura Obsługi Studentów.                

  Dr Krzysztof Aleksandrowicz odpowiadał na pytania studentów i doktorantów oraz przedstawił działania, które w latach 2018/2019 podjęte zostaną na Uczelni celem zwiększenia świadomości kadry nauczycieli akademickich oraz kadry administracyjnej w temacie niepełnosprawności. Omówiono także zasady kontaktowania się Pełnomocnika i pracowników Biura Obsługi Studentów ze studentami i doktorantami, zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych.

   Wspólnie zaplanowano dwa wydarzenia:

  - II wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Polanicy Zdrój w dniach 18-20 maja 2018 r., na którym studenci i doktoranci będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy z tematyki niepełnosprawności, a także zacieśnienia już istniejących i nawiązania nowych znajomości ze studentami wszystkich wydziałów naszej Uczelni. Zapisy przyjmuje Biuro Obsługi Studentów, na adres mailowy: iwona.sojka@umed.wroc.pl , do dnia 17.04.2018 r.(wtorek), do godz.12-tej.

  - utworzenie i start sztafety pod nazwą „Armia Aleksandrowicza” 40 X 1055m, w „Biegu o Puchar Pani Dziekan WNoZ", organizowanym przez Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych dr. Krzysztofa Aleksandrowicza w dniu 06.06.2018 r., w związku z obchodami 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 • W dniach 18-20.05.2018 r. odbędzie się II wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością naszej Uczelni. Planowane miejsce pobytu, to Polanica Zdrój.

  Zapewniamy bezpłatny transport, szkolenie, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych. Osoby chętne prosimy o mailowe przesyłanie zgłoszeń na adres: iwona.sojka@umed.wroc.pl, w terminie do dnia 17.04.2018 (wtorek), do godz.12-tej.

  Prosimy o przemyślane decyzje i wybory, żeby uniknąć sytuacji rezygnacji z wyjazdu po jego rezerwacji i dokonaniu opłaty.
   

 • II spotkanie studentów i doktorantów z niepełnosprawnością z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych – dr. Krzysztofem Aleksandrowiczem oraz pracownikami Biura Obsługi Studentów 

  Termin: 10 kwietnia 2018 r., godz. 15:30

  Miejsce: Sala konferencyjna w Domu Studenckim Jubilatka, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10

  Podczas spotkania omówione zostaną poniższe zagadnienia:

  1. Problemy studentów i doktorantów z niepełnosprawnością – studenci i doktoranci przedstawią swoje problemy, z którymi zmagali się lub zmagają się na naszej Uczelni.

  2. Sugestie studentów i doktorantów z niepełnosprawnością związane z działalnością Pełnomocnika Rektora oraz pracownikami Biura Obsługi Studentów – studenci i doktoranci mogą zaproponować działania, akcje itp., które Pełnomocnik może zrealizować na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnością naszej Uczelni.

  3. II wyjazd integracyjno – szkoleniowy dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością – prosimy studentów i doktorantów, aby przygotowali propozycje dotyczące:

  - miejsca, w którym szkolenie się odbędzie,

  - tematyki i zakresu szkolenia,

  - oczekiwań co do programu wyjazdu.

  4. Informacje o rodzajach wsparcie ze strony Pełnomocnika Rektora – sprzęt, dofinansowanie, basen itp.

  5. Propozycja utworzenia sztafety 40 X 1055m na „Bieg o Puchar Pani Dziekan WNoZ" organizowanego przez Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych –dr. Krzysztofa Aleksandrowicza – bieg odbędzie się 06.06.2018 r.

   

 • REMONT BASENU KLUBU SPORTOWEGO „AZS WROCŁAW” PRZY UL.MIANOWSKIEGO 2B.

Biuro Obsługi Studentów informuje, że w dniach 16-26.06.2018 r. planowany jest remont basenu Klubu Sportowego „AZS Wrocław” przy ul. Mianowskiego 2b. W związku z tą sytuacją, 4 zajęcia przewidziane w terminie 16-26.06.2018 r. zostały przełożone na następujące dni: 01 marca, 05 kwietnia, 10 maja oraz 07 czerwca. Tym samym zajęcia na basenie w roku akademickim 2017/2018 dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością kończą się z dniem 15.06.2018 r.

 • WYJAZD SZKOLENIOWO - INTEGRACYJNY KARPACZ 15-17.12.2017 r.

W dniach 15-17 grudnia odbył się wyjazd integracyjny studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami z naszego Uniwersytetu do Karpacza. Organizatorami tego wyjazdu byli Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami dr Krzysztof Aleksandrowicz oraz Biuro Obsługi Studentw. Studenci oraz doktoranci mieli okazję wziąć udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Stowarzysznie Twoje Nowe Możliwości dotyczącej tematyki praw i obowiązków studentów oraz doktorantów z niepełnosprawnościami. Wśród poruszanych tematów znalazło się m.in. funkcjonowanie w miejscu pracy oraz na uczelni i możliwe do napotkania problemy z równym traktowaniem osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy uczestnicy tego wyjazdu mieli sposobność do poznania się, wymiany doświadczeń oraz większej integracji we własnym gronie.
Mamy nadzieję, że te nawiązane kontakty między osobami z różnych wydziałów i kierunków będą owocowały dalszymi przyjaźniami i współpracą już na polu zawodowym.

 

 

 • Projekt „Absolwent” 

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Absolwent w Pracy”. Szczegółowy opis znajdziesz na: www.tnm.org.pl/absolwent/ , a kilka ważnych informacji poniżej.

Co możesz zyskać, aplikując do projektu?
-Wsparcie w znalezieniu odpowiedniej pracy;
-Finansowanie wybranego przez ciebie szkolenie o wartości 5 000 zł;
-Płatny staż 2 000 zł miesięcznie;
-Stypendium motywacyjne 400 zł miesięcznie.

           Link do rekrutacji: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5c...

          Program  adresowany do studentów ostatniego roku studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich i absolwentów (ukończenie studiów nie później niż 24 miesiące temu).  Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia osób
          absolwentów szkół wyższych będących osobami z niepełnosprawnością poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnego planu karier, podniesienie ich kwalifikacji oraz wprowadzenie na rynek pracy. Nad całością procesu będzie czuwał zespół profesjonalistów            w tym: doradca zawodowy, pośrednik pracy, coach kariery. Ważne jest to, że Twój udział będzie dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.

          Wsparcie obejmuje:
          -
Wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Pracy trzeba szukać świadomie, dlatego w pierwszej kolejności otrzymasz wsparcie: doradcy zawodowego, coacha kariery a następnie pośrednika pracy. Razem stworzycie lub usystematyzujecie Twoją                  ścieżkę kariery i wdrożycie ja w życie. 
          -Warsztaty wspierające wdrażanie ścieżki kariery. Każdy uczestnik otrzyma możliwość uczestnictwa w szkoleniach podczas, których poruszana będzie taka tematyka jak: praca w zespole, radzenie sobie ze stresem, asertywność, komunikacja interpersonalna,            wystąpienia publiczne, assesment center, budowanie dobrej atmosferę w pracy, savoir-vivru w pracy (jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, jaki stosować ubiór, jak rozmawiać), prawo pracy. Szkolenia realizowane będą w formie warsztów wyjazdowych            i stacjonarnych. 
          -Szkolenia zawodowe i specjalistyczne oraz zdobywanie uprawnień zawodowych.Oprócz wiedzy zdobytej w trakcie studiów, ważne jest  posiadanie dodatkowych umiejętności i uprawnień.  W projekcie możesz otrzymać do 5000zł na wybrany przez siebie                kurs. Nie narzucamy tematyki kursów/szkoleń.
          -Staż. Pracodawcy nie rzadko oczekują doświadczenia od przyszłych pracowników. Stworzymy Ci możliwość jego zdobycia. Zorganizujemy dobrany pod Ciebie Staż. Będzie on trwać 3 miesiące po 4-8 godzin. Na ten czas zostanie przydzielony opiekun, który                   będzie wspierał w trakcie przebiegu stażu. Każdy uczestnik stażu otrzyma stypendium stażowe  w wysokości 2 000 zł.

          W razie pytań, prosimy o kontakt:   

          Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”

          ul. Grabiszyńska 163 pomieszczenie: 210-215

          53-439 Wrocław

          Telefon: (71) 734-57-73; e-mail: absolwent@tnm.org.pl

 

 • Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr Krzysztof Aleksandrowicz, informuje, że studenci i doktoranci z niepełnosprawnością ponownie mogą korzystać z dodatkowych zajęć na basenie należącym do Klubu Sportowego „AZS Wrocław”, przy ul. Mianowskiego 2b we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. od 16:00 do 17:00 oraz w niedziele w godz. od 15:00 do 16:00, z wyłączeniem terminu 01.04.2018r. Na basenie konieczne jest okazanie legitymacji studenckiej .

 

 •  W dniu wczorajszym, tj.20.11.2017r. studenci i doktoranci z niepełnosprawnością  spotkali  się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr. n med. Krzysztofem Aleksandrowiczem oraz z pracownikami Biura Obsługi Studentów. Dr Krzysztof Aleksandrowicz podsumował dotychczasową działalność, osiągnięcia, a także obszary do poprawy w zakresie tematyki niepełnosprawności na naszej Uczelni. Przedstawił także studentom i doktorantom z niepełnosprawnością prawa, które wynikają z ich statusu oraz przybliżył ścieżkę składania i realizacji wniosków przy udziale i wsparciu  Pełnomocnika Rektora. Kierownik Biura Obsługi Studentów, Pani Joanna Kluza opowiedziała o ofercie i zasadach wypożyczania specjalistycznego sprzętu przygotowanego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością oraz o zadaniach Biura Obsługi Studentów związanych z obsługą Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, zachęcając jednocześnie do odwiedzania Biura i korzystania z przygotowanego do wypożyczania sprzętu. Atmosfera spotkania sprzyjała wzajemnej  wymianie informacji i doświadczeń z życia codziennego studentów i doktorantów z niepełnosprawnością. Omawiane były między innymi tematy dotyczące zniżek i ulg komunikacyjnych, a także funkcjonowania na rynku pracy osób z niepełnosprawnością. Wspólnie zaplanowano wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Karpacza w dniach 15-17 grudnia 2017 r., na którym studenci i doktoranci będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy z tematyki niepełnosprawności, a także nawiązania nowych znajomości ze studentami wszystkich wydziałów naszej Uczelni. Wyjazd w piątek 15.12.2017r. około godz.17-tej, powrót w niedzielę 17.12.2017 r. około godz.13-tej. Zapisy przyjmuje Biuro Obsługi Studentów, ul. Wojciecha z Brudzewa 12, tel.71-324-14-69, email: iwona.sojka@umed.wroc.pl  ,  do dnia 27.11.2017 r.(poniedziałek).

 

 • Uwaga: wyjazd integracyjno-szkoleniowy bezpłatny dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością (zapewniony transport w obie strony, wyżywienie, nocleg, szkolenie)  

 

 • Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr n.med. Krzysztof Aleksandrowicz, serdecznie zaprasza studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 20.11.2017 (poniedziałek), o godz. 15:30, w sali konferencyjnej Domu Studenckiego UMW Jubilatka, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10. Na spotkaniu będą również obecni pracownicy Biura Obsługi Studentów. Porozmawiamy o potrzebach, oczekiwaniach, problemach i ofercie dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością oraz omówimy sprawy organizacyjne związane z wyjazdem szkoleniowo-integracyjnym.

          Przyjdź, przekonaj się, skorzystaj!    

 

 • W dniach 26-27 października br., na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej, pod honorowym patronatem JM Rektora prof. dr. hab. Marka Ziętka, odbyły się I Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji, których gospodarzem była nasza Uczelnia. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele władz uczelni wyższych z Dolnego Śląska i Opola, z prof. dr. hab. Markiem Ziętkiem na czele, pracownicy oraz studenci. Tematem przewodnim wydarzenia była niepełnosprawność w różnych jej wymiarach oraz integracja środowiska akademickiego w działaniach wspierających kształcenie na uczelniach osób z niepełnosprawnością. W pierwszym dniu Konferencji uczestnicy wzięli udział w sesjach naukowych i wysłuchali wykładów o dobrych praktykach oraz współpracy środowiska akademickiego Dolnego Śląska i Opola na rzecz studentów  i doktorantów z niepełnosprawnością, a także  wykładów dotyczących psychologicznego i społecznego kontekstu niepełnosprawności we współczesnym świecie. Drugi dzień Konferencji wypełniły warsztaty o obsłudze w dziekanacie studentów z niepełnosprawnością, wyzwaniach w kontaktach z osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych, a także o aktywności sportowej i rekreacyjnej studentów z niepełnosprawnościami. Po warsztatach wszyscy uczestnicy wspólnie częstowali się pyszną wojskową grochówką, przygotowaną i dostarczoną przez Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Była to znakomita okazja, aby podzielić się wnioskami z konferencji i zacieśnić nawiązane w czasie jej trwania znajomości.    

Przydatne linki