Studenci z niepełnosprawnością

 

  •  W dniu wczorajszym, tj.20.11.2017r. studenci i doktoranci z niepełnosprawnością  spotkali  się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr. n med. Krzysztofem Aleksandrowiczem oraz z pracownikami Biura Obsługi Studentów. Dr Krzysztof Aleksandrowicz podsumował dotychczasową działalność, osiągnięcia, a także obszary do poprawy w zakresie tematyki niepełnosprawności na naszej Uczelni. Przedstawił także studentom i doktorantom z niepełnosprawnością prawa, które wynikają z ich statusu oraz przybliżył ścieżkę składania i realizacji wniosków przy udziale i wsparciu  Pełnomocnika Rektora. Kierownik Biura Obsługi Studentów, Pani Joanna Kluza opowiedziała o ofercie i zasadach wypożyczania specjalistycznego sprzętu przygotowanego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością oraz o zadaniach Biura Obsługi Studentów związanych z obsługą Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, zachęcając jednocześnie do odwiedzania Biura i korzystania z przygotowanego do wypożyczania sprzętu. Atmosfera spotkania sprzyjała wzajemnej  wymianie informacji i doświadczeń z życia codziennego studentów i doktorantów z niepełnosprawnością. Omawiane były między innymi tematy dotyczące zniżek i ulg komunikacyjnych, a także funkcjonowania na rynku pracy osób z niepełnosprawnością. Wspólnie zaplanowano wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Karpacza w dniach 15-17 grudnia 2017 r., na którym studenci i doktoranci będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy z tematyki niepełnosprawności, a także nawiązania nowych znajomości ze studentami wszystkich wydziałów naszej Uczelni. Wyjazd w piątek 15.12.2017r. około godz.17-tej, powrót w niedzielę 17.12.2017 r. około godz.13-tej. Zapisy przyjmuje Biuro Obsługi Studentów, ul. Wojciecha z Brudzewa 12, tel.71-324-14-69, email: iwona.sojka@umed.wroc.pl  ,  do dnia 27.11.2017 r.(poniedziałek).

    Uwaga: wyjazd integracyjno-szkoleniowy bezpłatny dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością (zapewniony transport w obie strony, wyżywienie, nocleg, szkolenie)  

 

  • Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr n.med. Krzysztof Aleksandrowicz, serdecznie zaprasza studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 20.11.2017 (poniedziałek), o godz. 15:30, w sali konferencyjnej Domu Studenckiego UMW Jubilatka, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10. Na spotkaniu będą również obecni pracownicy Biura Obsługi Studentów. Porozmawiamy o potrzebach, oczekiwaniach, problemach i ofercie dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością oraz omówimy sprawy organizacyjne związane z wyjazdem szkoleniowo-integracyjnym.

          Przyjdź, przekonaj się, skorzystaj!    

 

  • W dniach 26-27 października br., na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej, pod honorowym patronatem JM Rektora prof. dr. hab. Marka Ziętka, odbyły się I Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji, których gospodarzem była nasza Uczelnia. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele władz uczelni wyższych z Dolnego Śląska i Opola, z prof. dr. hab. Markiem Ziętkiem na czele, pracownicy oraz studenci. Tematem przewodnim wydarzenia była niepełnosprawność w różnych jej wymiarach oraz integracja środowiska akademickiego w działaniach wspierających kształcenie na uczelniach osób z niepełnosprawnością. W pierwszym dniu Konferencji uczestnicy wzięli udział w sesjach naukowych i wysłuchali wykładów o dobrych praktykach oraz współpracy środowiska akademickiego Dolnego Śląska i Opola na rzecz studentów  i doktorantów z niepełnosprawnością, a także  wykładów dotyczących psychologicznego i społecznego kontekstu niepełnosprawności we współczesnym świecie. Drugi dzień Konferencji wypełniły warsztaty o obsłudze w dziekanacie studentów z niepełnosprawnością, wyzwaniach w kontaktach z osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych, a także o aktywności sportowej i rekreacyjnej studentów z niepełnosprawnościami. Po warsztatach wszyscy uczestnicy wspólnie częstowali się pyszną wojskową grochówką, przygotowaną i dostarczoną przez Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Była to znakomita okazja, aby podzielić się wnioskami z konferencji i zacieśnić nawiązane w czasie jej trwania znajomości.    

Przydatne linki