Studenci/doktoranci z niepełnosprawnością

 • Trwają II Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji, które w dniach 8-9.11.2018r. odbywają się na Politechnice Wrocławskiej. Jak zmieniało się podejście do rehabilitacji zawodowej i zatrudnienie chronione osób z niepełnosprawnościami w Polsce? Jak wyglądały regulacje prawne w tym przedmiocie? Jak projektować uniwersalnie przestrzenie, platformy informacyjne, czy przetwarzać informacje, aby były dostępne dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami? Między innymi o tych sprawach, w kontekście minionego 100-lecia, rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej tym razem na Politechnice Wrocławskiej (organizatorem zeszłorocznej był Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu). Jest to już drugie regionalne spotkanie poświęcone tematyce niepełnosprawności dotykającej studentów i doktorantów, ale także wszystkich z nas, czy to w rodzinach, czy osobiście, w jakimś momencie życia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, którego na konferencji reprezentował Prorektor ds. Studenckich  dr inż. Jacek Lamperski. W dniu wczorajszym, tj.8.11.2018r., uczestnicy wzięli udział w sesjach naukowych, wysłuchali wykładów oraz obejrzeli pokaz musztry paradnej w wykonaniu adeptów Akademii Wojsk Lądowych. Dla uczczenia 100-lecia niepodległości Polski, przed rozpoczęciem pokazu musztry uczestnicy wydarzenia oraz zgromadzeni studenci odśpiewali hymn państwowy, a następnie zostały oddane 2 huczne wystrzały armatnie. Drugi dzień konferencji, tj.9.11.2018r. wypełnią warsztaty o tworzeniu dostępnych dokumentów ms office, podstawach nauki języka migowego oraz orientacji przestrzennej, w których wezmą udział pracownicy również naszej Uczelni. Będzie to znakomita okazja, aby podzielić się wnioskami z konferencji i nawiązać w środowisku akademickim nowe znajomości.    
 
 • W dniu 15.10.2018 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Spotkanie poświęcone było głównie II Dolnośląsko-Opolskim Dniom Integracji, które już wkrótce, bo 8-9 listopada b.r. na Politechnice Wrocławskiej. Dopracowane zostały szczegóły odnośnie cateringu, materiałów konferencyjnych oraz trybu zgłaszania pracowników poszczególnych Uczelni na warsztaty. Na spotkaniu rozmawiano również o wystąpieniu przedstawicieli Rady Ekspertów na Kolegium Rektorów Uczelni Wyższych Wrocławia i Opola - taka możliwość pojawi się w najbliższą środę, tj. 17 października oraz o planowanym spotkaniu Kwestorów  lub osób odpowiedzialnych za finanse Uczelni z przedstawicielem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kontekście możliwości finansowania wydatków opłacanych z dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Termin następnego  posiedzenia Rady Ekspertów zostanie ustalony drogą elektroniczną, w trakcie komunikacji, przesyłanej w związku z organizacją Dni Integracji.

     

 •  Ogólnopolski Konkurs „Otwarte Drzwi"
  Trwa XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi’ na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.
  Termin składania: 15 października 2018 r.
  Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”. Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.
  Uczestnicy i warunki konkursu:
  do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
  prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,
  Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.
  Kategorie prac magisterskich:
  rehabilitacja społeczna,
  rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
  rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).
  Sposób składania prac:
  Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy w wersji papierowej.
  Szczegółowe zasady Konkursu „Otwarte Drzwi” , Regulamin oraz kontakt w sprawach dotyczących konkursu zamieszczone są na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/konkursy/ Magisterski.
  Laureatom przyznawane są nagrody finansowe.    
 
 •  Przypominamy, że wnioski o udzielenie wsparcia na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2018/2019 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Studentów, w terminie do 31 października 2018r., od poniedziałku do piątku w godz.8.00 - 15.00.

 

 • W dniu 17.09.2018 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163, po przerwie wakacyjnej, zostały wznowione posiedzenia Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością.   Na spotkaniu rozmawiano między innymi o planowanym na 15.10.2018r. uroczystym otwarciu pracowni muzykoterapii na Akademii Muzycznej we Wrocławiu, rozszerzeniu Rady Ekspertów o Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz o kolejnym etapie przygotowań II Dolnośląsko-Opolskich Dni Integracji planowanych na 8-9.11.2018r. na Politechnice Wrocławskiej. Termin następnego  posiedzenia Rady Ekspertów zostanie ustalony drogą elektroniczną, w trakcie komunikacji, przesyłanej w związku z organizacją Dni Integracji.

      

 • W dniu 18.06.2018 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu reprezentowali  pracownicy Biura Obsługi Studentów. Spotkanie zdominował temat II Dolnośląsko-Opolskich Dni Integracji 8-9.11.2018r., organizowanych na Politechnice Wrocławskiej. Dopracowano między innymi program wydarzenia, wytypowano także wstępnie kandydatury prelegentów oraz prowadzących warsztaty, określono ramy czasowe wystąpień, przerw i atrakcji  towarzyszących wydarzeniu. Na koniec ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Ekspertów odbędzie się w dniu 17.09.2018 r., o godzinie 10-tej, tradycyjnie w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”, ul. Grabiszyńska 163.       

 

 • W dniu 28.05.2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej 163 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu reprezentował Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych - dr Krzysztof Aleksandrowicz oraz pracownicy Biura Obsługi Studentów.

  Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

  - projekt zmian w treści Porozumienia w sprawie powołania Rady Ekspertów do spraw Kształcenia Studentów
    z Niepełnosprawnością w sprawie międzyuczelnianej realizacji W-F dla studentów z niepełnosprawnością,

  - wstępny zarys programu II Dolnośląsko-Opolskich Dni Integracji 8-9.11.2018r. na Politechnice Wrocławskiej,

  - data i miejsce kolejnego posiedzenia Rady Ekspertów – 18.06.2018 r., godz.10-ta, siedziba Stowarzyszenia
   „Twoje Nowe Możliwości”, ul. Grabiszyńska 163.

       

 • II WYJAZD SZKOLENIOWO - INTEGRACYJNY POLANICA-ZDRÓJ 18-20.05.2018 r.

W dniach 18-20 maja studenci i doktoranci z niepełnosprawnością uczestniczyli w drugim szkoleniowo-integracyjnym wyjeździe w Polanicy-Zdrój, zorganizowanym przez Pełnomocnika ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych
dr. Krzysztofa Aleksandrowicza oraz Biuro Obsługi Studentów. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w szkoleniu dotyczącym praw osób z niepełnosprawnościami, wykonujących zawody medyczne. Prowadzący szkolenie, Wiceprezes Stowarzyszenia "Twoje Nowe Możliwości" Pan Ariel Fecyk, przedstawił korzyści płynące z prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz opowiedział o swoich doświadczeniach, jako osoby z niepełnosprawnością, na rynku pracy.  Odpowiedział także na wiele pytań nurtujących uczestników szkolenia i podpowiedział, gdzie i w jakich projektach szukać wsparcia w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej. Po szkoleniu, słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i relaksowi w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas wieczornej integracji wszyscy przekonali się, że niepełnosprawność nie przeszkadza w dobrej zabawie i nawiązywaniu nowych znajomości. Kolejny wyjazd szkoleniowo-integracyjny już w listopadzie 2018r.
 

 • Serdecznie polecamy studentom z niepełnosprawnościami skorzystanie z oferty szkoleniowej Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”. Zakres tematyczny szkoleń obejmuje wiedzę z tzw. obszaru kompetencji miękkich. Niezwykle ważnych w momencie stawania na rynku pracy.

  Tematyka szkoleń:

  Blok I
  -Komunikacja;
  -Po co Ci praca?;
  -Praca w zespole.
  Blok II
  -Asertywność;
  -Assesment Center – jak się w nim odnaleźć (symulacja);
  -Skuteczne zarządzanie sobą w czasie – efektywność w działaniu.

          Terminy szkoleń:
          -25-27 maja - II Blok
          -13-15 lipca -  I Blok
          -10-12 sierpnia – II Blok
          -14-16 września – I Blok

           Szkolenia odbędą się w  Kowarach w hotelu Jelenia Struga Medical SPA. Położony urokliwie, malowniczo
           nieopodal górskiej przełęczy Okraj. Sam hotel oferuję mnogość atrakcji:  poranne brodzenie w strumieniu,
           inhalacje w podziemnym inhalatorium w Kopalni (jedyne w Polsce), basen, sauny.

           Tutaj można zobaczyć jak wyglądały ostatnie szkolenia :
           http://www.tnm.org.pl/wsparcie/2018/04/24/relacja-ze-szkolenia-w-kwietniu/

           Zapisy:
           Destina Kuliś
           tel.: +48 518 294 415
           e-mail: d.kulis@tnm.org.pl

           Udział w  szkoleniach jest całkowicie bezpłatny! Zapewniamy dojazd do/z Wrocławia dostosowanym busem.
           Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

           Informacje o kolejnych szkoleniach na:
           http://www.tnm.org.pl/wsparcie/

 

 • Laboratorium Tyfloinformatyczne, Samorząd Studencki oraz Studencki Klub SKOK Politechniki Wrocławskiej serdecznie zapraszają studentów i doktorantów Uczelni na I OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ  "Sprawni dzięki technice" .

  Tematyka, to odniesienie się do wszelkich badań i projektów dotyczących osób z niepełnosprawnością. Ze względu na zakres tematyczny i ogólnopolski zasięg wydarzenia liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

  Termin: 25-27 maja 2018

  Miejsce: Politechnika Wrocławska, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo - Technicznej

  Cena:

  - uczestnik czynny/bierny: 356 zł (cena zawiera opłatę za nocleg oraz wyżywienie)

  - uczestnik z Wrocławia: 100 zł (cena zawiera opłatę za wyżywienie)

  Zgłoszenia na forum (zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja 2018 włącznie) tylko poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego pod linkiem:  
  https://docs.google.com/forms/d/1jD-3gFBvjk5MR4wrXN_LH3nlB5NIKCw6KnMWrJ0QXrQ/edit

           Opłata za udział:   
            - po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy dokonać płatności na konto podane po 7 maja,
            - wpłata będzie stanowić potwierdzenie udziału w konferencji, brak wpłaty oznacza rezygnację z udziału,     
            - faktura VAT za opłacenie udziału w konferencji będzie gotowa do odbioru w trakcie konferencji,
               pod warunkiem prawidłowego podania danych do faktury przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym,
            - istnieje możliwość wystawienia fraktury pro-forma tylko po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

           Więcej informacji na stronie: http://skok.pwr.edu.pl/konferencja/   oraz u koordynatorów konferencji:

           Anna Zgrzebnicka
           anna.zgrzebnicka@pwr.edu.pl
           tel. 698224747

           Szymon Połczyński
           szymon.polczynski@pwr.edu.pl
           tel. 691812525

       

 • Informujemy, że w wyniku niskiej frekwencji studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na dodatkowych zajęciach na basenie Klubu Sportowego „AZS Wrocław”, przy ul. Mianowskiego 2b we Wrocławiu, podjęta została decyzja o niekontynuowaniu tych zajęć w przyszłym roku akademickim 2018/2019.  

   

 • W dniu 23.04.2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” przy ul. Grabiszyńskiej  163 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu reprezentował Pełnomocnik Rektora ds.Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych - dr Krzysztof Aleksandrowicz oraz pracownicy Biura Obsługi Studentów.  

  Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

  - treść porozumienia o współpracy dydaktycznej uczelni w zakresie wspólnej organizacji zajęć W-F dla studentów z niepełnosprawnością,

  - stan prac nad nową Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym w kontekście niepełnosprawności studentów oraz  kształtem i podziałem dotacji przeznaczonej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,

  - działania Uczelni podejmowane w celu organizacji warsztatów dla kadry administracyjnej i akademickiej, podnoszących świadomość pracowników w temacie niepełnosprawności (UMED oraz PWR),

  - organizacja i formuła II Dolnośląsko-Opolskich Dni Integracji 8-9.11.2018r. według przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej, która została wybrana na organizatora wydarzenia w tym roku. Pan mgr inż. Jerzy Borowiec, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych na PWR, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego II Dolnośląsko-Opolskich Dni Integracji,

  - data i miejsce kolejnego posiedzenia Rady Ekspertów – 28.05.2018 r., godz.10-ta, siedziba Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”, ul. Grabiszyńska 163.       

 

 • We wtorek, tj. 10.04.2018r. studenci i doktoranci z niepełnosprawnością, po raz kolejny spotkali się  z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr. Krzysztofem Aleksandrowiczem oraz z pracownikami Biura Obsługi Studentów.                

  Dr Krzysztof Aleksandrowicz odpowiadał na pytania studentów i doktorantów oraz przedstawił działania, które w latach 2018/2019 podjęte zostaną na Uczelni celem zwiększenia świadomości kadry nauczycieli akademickich oraz kadry administracyjnej w temacie niepełnosprawności. Omówiono także zasady kontaktowania się Pełnomocnika i pracowników Biura Obsługi Studentów ze studentami i doktorantami, zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych.

   Wspólnie zaplanowano dwa wydarzenia:

  - II wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Polanicy Zdrój w dniach 18-20 maja 2018 r., na którym studenci i doktoranci będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy z tematyki niepełnosprawności, a także zacieśnienia już istniejących i nawiązania nowych znajomości ze studentami wszystkich wydziałów naszej Uczelni. Zapisy przyjmuje Biuro Obsługi Studentów, na adres mailowy: iwona.sojka@umed.wroc.pl , do dnia 17.04.2018 r.(wtorek), do godz.12-tej.

  - utworzenie i start sztafety pod nazwą „Armia Aleksandrowicza” 40 X 1055m, w „Biegu o Puchar Pani Dziekan WNoZ", organizowanym przez Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych dr. Krzysztofa Aleksandrowicza w dniu 06.06.2018 r., w związku z obchodami 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu.
   

 • W dniach 18-20.05.2018 r. odbędzie się II wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością naszej Uczelni. Planowane miejsce pobytu, to Polanica Zdrój.

  Zapewniamy bezpłatny transport, szkolenie, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych. Osoby chętne prosimy o mailowe przesyłanie zgłoszeń na adres: iwona.sojka@umed.wroc.pl, w terminie do dnia 17.04.2018 (wtorek), do godz.12-tej.

  Prosimy o przemyślane decyzje i wybory, żeby uniknąć sytuacji rezygnacji z wyjazdu po jego rezerwacji i dokonaniu opłaty.
   

 • II spotkanie studentów i doktorantów z niepełnosprawnością z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych – dr. Krzysztofem Aleksandrowiczem oraz pracownikami Biura Obsługi Studentów 

  Termin: 10 kwietnia 2018 r., godz. 15:30

  Miejsce: Sala konferencyjna w Domu Studenckim Jubilatka, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10

  Podczas spotkania omówione zostaną poniższe zagadnienia:

  1. Problemy studentów i doktorantów z niepełnosprawnością – studenci i doktoranci przedstawią swoje problemy, z którymi zmagali się lub zmagają się na naszej Uczelni.

  2. Sugestie studentów i doktorantów z niepełnosprawnością związane z działalnością Pełnomocnika Rektora oraz pracownikami Biura Obsługi Studentów – studenci i doktoranci mogą zaproponować działania, akcje itp., które Pełnomocnik może zrealizować na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnością naszej Uczelni.

  3. II wyjazd integracyjno – szkoleniowy dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością – prosimy studentów i doktorantów, aby przygotowali propozycje dotyczące:

  - miejsca, w którym szkolenie się odbędzie,

  - tematyki i zakresu szkolenia,

  - oczekiwań co do programu wyjazdu.

  4. Informacje o rodzajach wsparcie ze strony Pełnomocnika Rektora – sprzęt, dofinansowanie, basen itp.

  5. Propozycja utworzenia sztafety 40 X 1055m na „Bieg o Puchar Pani Dziekan WNoZ" organizowanego przez Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych –dr. Krzysztofa Aleksandrowicza – bieg odbędzie się 06.06.2018 r.

   

 • REMONT BASENU KLUBU SPORTOWEGO „AZS WROCŁAW” PRZY UL.MIANOWSKIEGO 2B.

Biuro Obsługi Studentów informuje, że w dniach 16-26.06.2018 r. planowany jest remont basenu Klubu Sportowego „AZS Wrocław” przy ul. Mianowskiego 2b. W związku z tą sytuacją, 4 zajęcia przewidziane w terminie 16-26.06.2018 r. zostały przełożone na następujące dni: 01 marca, 05 kwietnia, 10 maja oraz 07 czerwca. Tym samym zajęcia na basenie w roku akademickim 2017/2018 dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością kończą się z dniem 15.06.2018 r.

 • WYJAZD SZKOLENIOWO - INTEGRACYJNY KARPACZ 15-17.12.2017 r.

W dniach 15-17 grudnia odbył się wyjazd integracyjny studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami z naszego Uniwersytetu do Karpacza. Organizatorami tego wyjazdu byli Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami dr Krzysztof Aleksandrowicz oraz Biuro Obsługi Studentw. Studenci oraz doktoranci mieli okazję wziąć udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Stowarzysznie Twoje Nowe Możliwości dotyczącej tematyki praw i obowiązków studentów oraz doktorantów z niepełnosprawnościami. Wśród poruszanych tematów znalazło się m.in. funkcjonowanie w miejscu pracy oraz na uczelni i możliwe do napotkania problemy z równym traktowaniem osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy uczestnicy tego wyjazdu mieli sposobność do poznania się, wymiany doświadczeń oraz większej integracji we własnym gronie.
Mamy nadzieję, że te nawiązane kontakty między osobami z różnych wydziałów i kierunków będą owocowały dalszymi przyjaźniami i współpracą już na polu zawodowym.

 

 

 • Projekt „Absolwent” 

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Absolwent w Pracy”. Szczegółowy opis znajdziesz na: www.tnm.org.pl/absolwent/ , a kilka ważnych informacji poniżej.

Co możesz zyskać, aplikując do projektu?
-Wsparcie w znalezieniu odpowiedniej pracy;
-Finansowanie wybranego przez ciebie szkolenie o wartości 5 000 zł;
-Płatny staż 2 000 zł miesięcznie;
-Stypendium motywacyjne 400 zł miesięcznie.

           Link do rekrutacji: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5c...

          Program  adresowany do studentów ostatniego roku studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich i absolwentów (ukończenie studiów nie później niż 24 miesiące temu).  Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia osób
          absolwentów szkół wyższych będących osobami z niepełnosprawnością poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnego planu karier, podniesienie ich kwalifikacji oraz wprowadzenie na rynek pracy. Nad całością procesu będzie czuwał zespół profesjonalistów            w tym: doradca zawodowy, pośrednik pracy, coach kariery. Ważne jest to, że Twój udział będzie dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.

          Wsparcie obejmuje:
          -
Wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Pracy trzeba szukać świadomie, dlatego w pierwszej kolejności otrzymasz wsparcie: doradcy zawodowego, coacha kariery a następnie pośrednika pracy. Razem stworzycie lub usystematyzujecie Twoją                  ścieżkę kariery i wdrożycie ja w życie. 
          -Warsztaty wspierające wdrażanie ścieżki kariery. Każdy uczestnik otrzyma możliwość uczestnictwa w szkoleniach podczas, których poruszana będzie taka tematyka jak: praca w zespole, radzenie sobie ze stresem, asertywność, komunikacja interpersonalna,            wystąpienia publiczne, assesment center, budowanie dobrej atmosferę w pracy, savoir-vivru w pracy (jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, jaki stosować ubiór, jak rozmawiać), prawo pracy. Szkolenia realizowane będą w formie warsztów wyjazdowych            i stacjonarnych. 
          -Szkolenia zawodowe i specjalistyczne oraz zdobywanie uprawnień zawodowych.Oprócz wiedzy zdobytej w trakcie studiów, ważne jest  posiadanie dodatkowych umiejętności i uprawnień.  W projekcie możesz otrzymać do 5000zł na wybrany przez siebie                kurs. Nie narzucamy tematyki kursów/szkoleń.
          -Staż. Pracodawcy nie rzadko oczekują doświadczenia od przyszłych pracowników. Stworzymy Ci możliwość jego zdobycia. Zorganizujemy dobrany pod Ciebie Staż. Będzie on trwać 3 miesiące po 4-8 godzin. Na ten czas zostanie przydzielony opiekun, który                   będzie wspierał w trakcie przebiegu stażu. Każdy uczestnik stażu otrzyma stypendium stażowe  w wysokości 2 000 zł.

          W razie pytań, prosimy o kontakt:   

          Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”

          ul. Grabiszyńska 163 pomieszczenie: 210-215

          53-439 Wrocław

          Telefon: (71) 734-57-73; e-mail: absolwent@tnm.org.pl

 

 • Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr Krzysztof Aleksandrowicz, informuje, że studenci i doktoranci z niepełnosprawnością ponownie mogą korzystać z dodatkowych zajęć na basenie należącym do Klubu Sportowego „AZS Wrocław”, przy ul. Mianowskiego 2b we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. od 16:00 do 17:00 oraz w niedziele w godz. od 15:00 do 16:00, z wyłączeniem terminu 01.04.2018r. Na basenie konieczne jest okazanie legitymacji studenckiej .

 

 •  W dniu wczorajszym, tj.20.11.2017r. studenci i doktoranci z niepełnosprawnością  spotkali  się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr. n med. Krzysztofem Aleksandrowiczem oraz z pracownikami Biura Obsługi Studentów. Dr Krzysztof Aleksandrowicz podsumował dotychczasową działalność, osiągnięcia, a także obszary do poprawy w zakresie tematyki niepełnosprawności na naszej Uczelni. Przedstawił także studentom i doktorantom z niepełnosprawnością prawa, które wynikają z ich statusu oraz przybliżył ścieżkę składania i realizacji wniosków przy udziale i wsparciu  Pełnomocnika Rektora. Kierownik Biura Obsługi Studentów, Pani Joanna Kluza opowiedziała o ofercie i zasadach wypożyczania specjalistycznego sprzętu przygotowanego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością oraz o zadaniach Biura Obsługi Studentów związanych z obsługą Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, zachęcając jednocześnie do odwiedzania Biura i korzystania z przygotowanego do wypożyczania sprzętu. Atmosfera spotkania sprzyjała wzajemnej  wymianie informacji i doświadczeń z życia codziennego studentów i doktorantów z niepełnosprawnością. Omawiane były między innymi tematy dotyczące zniżek i ulg komunikacyjnych, a także funkcjonowania na rynku pracy osób z niepełnosprawnością. Wspólnie zaplanowano wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Karpacza w dniach 15-17 grudnia 2017 r., na którym studenci i doktoranci będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy z tematyki niepełnosprawności, a także nawiązania nowych znajomości ze studentami wszystkich wydziałów naszej Uczelni. Wyjazd w piątek 15.12.2017r. około godz.17-tej, powrót w niedzielę 17.12.2017 r. około godz.13-tej. Zapisy przyjmuje Biuro Obsługi Studentów, ul. Wojciecha z Brudzewa 12, tel.71-324-14-69, email: iwona.sojka@umed.wroc.pl  ,  do dnia 27.11.2017 r.(poniedziałek).

 

 • Uwaga: wyjazd integracyjno-szkoleniowy bezpłatny dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością (zapewniony transport w obie strony, wyżywienie, nocleg, szkolenie)  

 

 • Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych, dr n.med. Krzysztof Aleksandrowicz, serdecznie zaprasza studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 20.11.2017 (poniedziałek), o godz. 15:30, w sali konferencyjnej Domu Studenckiego UMW Jubilatka, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10. Na spotkaniu będą również obecni pracownicy Biura Obsługi Studentów. Porozmawiamy o potrzebach, oczekiwaniach, problemach i ofercie dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością oraz omówimy sprawy organizacyjne związane z wyjazdem szkoleniowo-integracyjnym.

          Przyjdź, przekonaj się, skorzystaj!    

 

 • W dniach 26-27 października br., na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej, pod honorowym patronatem JM Rektora prof. dr. hab. Marka Ziętka, odbyły się I Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji, których gospodarzem była nasza Uczelnia. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele władz uczelni wyższych z Dolnego Śląska i Opola, z prof. dr. hab. Markiem Ziętkiem na czele, pracownicy oraz studenci. Tematem przewodnim wydarzenia była niepełnosprawność w różnych jej wymiarach oraz integracja środowiska akademickiego w działaniach wspierających kształcenie na uczelniach osób z niepełnosprawnością. W pierwszym dniu Konferencji uczestnicy wzięli udział w sesjach naukowych i wysłuchali wykładów o dobrych praktykach oraz współpracy środowiska akademickiego Dolnego Śląska i Opola na rzecz studentów  i doktorantów z niepełnosprawnością, a także  wykładów dotyczących psychologicznego i społecznego kontekstu niepełnosprawności we współczesnym świecie. Drugi dzień Konferencji wypełniły warsztaty o obsłudze w dziekanacie studentów z niepełnosprawnością, wyzwaniach w kontaktach z osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych, a także o aktywności sportowej i rekreacyjnej studentów z niepełnosprawnościami. Po warsztatach wszyscy uczestnicy wspólnie częstowali się pyszną wojskową grochówką, przygotowaną i dostarczoną przez Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Była to znakomita okazja, aby podzielić się wnioskami z konferencji i zacieśnić nawiązane w czasie jej trwania znajomości.    

Przydatne linki

słowa klucze:
niepełnosprawność 
niepełnosprawni
student niepełnosprawny
doktorant niepełnosprawny