REGULACJE PRAWNE

 

 
REGULAMIN DZIAŁANIA, FINANSOWANIA I ROZWIĄZYWANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH  I STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM WE WROCŁAWIU

Regulamin
załącznik nr 1 - zgłoszenie - zawiązanie organizacji
załącznik nr 2 - lista członków
załącznik nr 3 - oświadczenie członka - ochrona danych osobowych
załącznik nr 4a - zgłoszenie nowego składu zarządu
załącznik nr 4b - zmiana regulaminu/statutu
załącznik nr 4c - zmiana nazwy
załącznik nr 4d - zmiana siedziby
załącznik nr 5 - wniosek o powołanie opiekuna
załącznik nr 6 - wniosek o odwołanie opiekuna
załącznik nr 7 - wniosek o aktualizację
załącznik nr 8 - sprawozdanie merytoryczne z działalności
załącznik nr 9 - plan organizacji wydarzeń
załącznik nr 10 - oświadczenie członka dotyczące działalności w organizacji
załącznik nr 11 - wniosek o przyznanie środków na działalność
załącznik nr 12a i 12b - preliminarz i plan organizacji wydarzeń (gdy wydarzenie nie jest uwzględnione w preliminarzu)
załącznik nr 13 - wniosek o zgodę na organizację wydarzenia
załącznik nr 14 - sprawozdanie finansowe organizacji
załącznik nr 15 - sprawozdanie finansowe Samorządu Studentów
załącznik nr 16 - wniosek o refundację biletów
załącznik nr 17 - rewers wypożyczenia
załącznik nr 18 - protokół z wręczenia nagród przez organizację
załącznik nr 19 - zawiadomienie o zawieszeniu/rozwiązaniu działalności
załącznik nr 20 - zgłoszenie o działalności stowarzyszenia

USŁUGI POLIGRAFICZNE - realizowane są u Wykonwacy - GRUNWALD 24 s.c., który został wyłoniony w postępowaniu ofertowym na potrzeby działalności Samorządu Studentów, organizacji studenckich i stowarzyszeń
1. Samorząd Studentów, organizacja studencka lub stowarzyszenie składa w BOS oryginał zlecenia usługi poligraficznej,        w którym wypełnia część I  
2. Pracownik BOS wysyła zlecenie do Wykonawcy
3. Osoba zamawiająca z Samorządu Studentów, organizacji studenckiej lub stowarzyszenia składa zamówienie u Wykonawcy posługując się numerem zlecenia zgodnie ze złożonym wcześniej zleceniem osobiście lub drogą elektroniczną
4. Wykonawca realizuje usługę i wydaje materiały osobie zamawiającej

USŁUGI CATERINGOWE - realizowane są u Wykonwacy - WIR-S Grzegorz Świrsz, który został wyłoniony w postępowaniu ofertowym na potrzeby działalności Samorządu Studentów, organizacji studenckich i stowarzyszeń
1. Samorząd Studentów, organizacja studencka lub stowarzyszenie składa w BOS oryginał zlecenia usługi cateringowej,         w którym wypełnia część I  
2.Pracownik BOS wysyła zlecenie do Wykonawcy
3.Wykonawca realizuje usługę na podstawie złożonego zlecenia
 

ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W DZIALE MARKETINGU
1. należy zapoznać się z cennikiem https://www.formularze.umed.wroc.pl/cennik-marketing/
2. wypełnić Zamówienie na zestawy konferencyjne lub Zamówienie na materiały promocyjne
3. dostarczyć zamównie do BOS w celu odnotowania środków (oczywiście podstawą jest pozycja w Preliminarzu lub zgoda Prorektora ds. Dydaktyki na zmianę pozycji w Preliminarzu)
4. BOS przekaże zamówienie do Działu Marketingu