REGULACJE PRAWNE

 

 
REGULAMIN DZIAŁANIA, FINANSOWANIA I ROZWIĄZYWANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH  I STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM WE WROCŁAWIU

Regulamin
zał. 1 - Zgłoszenie
zał. 2 - Lista członków
zał.3 - Oświadczenie dotyczące danych osobowych
zał. 4a - Zmiana zarządu
zał. 4b - Zmiana regulaminu
zał. 4c - Zmiana nazwy
zał. 4d - Zmiana siedziby
zał. 5 - Wniosek o powołanie opiekuna
zał. 6 - Wniosek o odwołanie opiekuna
zał. 7 - Wniosek o aktualizację
zał. 8 - Sprawozdanie merytoryczne z działalności
zał. 9 - Plan organizacji wydarzeń
zał. 10 - Oświadczenie dotyczące działalności
zał. 11 - Wniosek o przyznanie środków
zał. 12 - Preliminarz
zał. 13 - Wniosek o zgodę na organizację wydarzenia
zał. 14 - Sprawozdanie finansowe organizacji
zał. 15 - Roczne sprawozdanie finansowe samorządu
zał. 16 - Wniosek o refundację biletów
zał. 17 - Rewers wypożyczenia
zał. 18 - Protokół z wręczenia nagród
zał. 19 - Zawiadomienie o zawieszeniu/rozwiązaniu
zał . 20 - Zgłoszenie o prowadzeniu działalności

 

ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W DZIALE MARKETINGU
1. należy zapoznać się z cennikiem https://www.umed.wroc.pl/cennik-materialow-promocyjnych
2. wypełnić Zamówienie na materiały promocyjne
3. dostarczyć zamównie do BOS w celu odnotowania środków (oczywiście podstawą jest pozycja w Preliminarzu lub zgoda Prorektora ds. Dydaktyki na zmianę pozycji w Preliminarzu)
4. dostarczyć zamówienie do Działu Marketingu