Ranking organizacji

Informujemy, że wszystkie organizacje studenckie i stowarzyszenia działające w Uniwerystecie Medycznym we Wrocławiu mogą wziąć udział w Rankingu działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Organizacja wyrażająca wolę udziału w Rankingu powinna złożyć w Biurze Obsługi Studentów do 5 listopada wykaz osiągnięć wraz z załącznikami.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Rankingu gdyż organizacje znajdujące się w  pierwszej dziesiątce Rankingu otrzymają nagrody a ponadto opiekunowie tych organizacji  będą mogli na tej podstawie ubiegać się o nagrodę Rektora za osiągnięcia dydaktyczne dla nauczycieli akademickich.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem oraz załącznikami. W razie dodatkowych pytań Biuro Obsługi Studentów służy pomocą.

Regulamin Rankingu działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

załącznik nr 1 _Wykaz osiągnięć

załącznik nr 2_Ranking działalności organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

załącznik nr 3_Protokół z wręczenia nagród za działalność organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu