Dział Spraw Studenckich - pracownicy

Kierownik Działu Spraw Studenckich
mgr Joanna Kluza
tel. 71 348 42 32 w. 21
e-mail: joanna.kluza@umed.wroc.pl


Sekcja ds. Rekrutacji i Toku Studiów

Kierownik Sekcji ds. Rekrutacji i Toku Studiów
mgr inż. Ewa Godlewska-Böhm
tel. kom. 781 610 045
e-mail: ewa.godlewska-bohm@umed.wroc.pl
 

Zespół ds. Rekrutacji

mgr Bożena Kołodyńska
Specjalista
tel. kom. 781 610 055
e-mail: bozena.kolodynska@umed.wroc.pl

mgr Wioleta Wojtasik
Samodzielny Referent
tel. kom. 665 866 669
e-mail: wioleta.wojtasik@umed.wroc.pl
 

Zespół ds. Toku Studiów

mgr Monika Kotowska-Lewińska
Starszy Specjalista
tel.: 71 347 91 10
e-mail: monika.kotowska-lewinska@umed.wroc.pl

Anna Skowron
Specjalista
tel. 71 348 27 96
e-mail: anna.skowron@umed.wroc.pl

mgr Dominika Seniura
Referent
tel. 71 348 27 96
e-mail: dominika.seniura@umed.wroc.pl


Biuro Obsługi Studentów

Sekcja ds. Domów Studenckich Bliźniak i Jubilatka

Kierownik Sekcji ds. Domów Studenckich
mgr Kamila Kałużna
tel. 71 348 42 32 w.22
e-mail: kamila.kaluzna@umed.wroc.pl
 
Anna Kardela 
Referent
tel. 71 348 42 32 w.22
e-mail: anna.kardela@umed.wroc.pl

 
Portierzy:
Małgorzata Zaremba
Małgorzata Mrożek
Mariola Rokita  - Akulinenko
Barbara Szypa
Małgorzata Cholewicz
Urszula Golinowska
Urszula Grygar
Andrzej Majewski

Hydraulik - Marian Stańczyk
Stolarz - Konstanty Grzegorzak
Elektryk - Krzysztof Szymański

Zespół ds. Studenckich

mgr Iwona Sojka
Specjalista
tel. 71 324 14 69
e-mail: iwona.sojka@umed.wroc.pl

mgr Ewelina Biszto
Specjalista
tel. 71 324 14 69
e-mail: ewelina.biszto@umed.wroc.pl

mgr Anna Głowacka
Samodzielny Referent
tel.: 71 348 42 32 wew. 12
fax: 71 347 91 18
e- mail: anna.glowacka@umed.wroc.pl