Dział Spraw Studenckich - pracownicy

Kierownik Działu Spraw Studenckich
mgr Renata Majak
e-mail: renata.majak@umed.wroc.pl
tel.: 71 347 91 3
 


Sekcja ds. Rekrutacji i Toku Studiów

Kierownik Sekcji ds. Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Monika Kotowska-Lewińska
tel.: 71 347 91 10
kom. 665 866 669
e-mail: monika.kotowska@umed.wroc.pl
 

Zespół ds. Rekrutacji

mgr inż. Barbara Wilimowska
Główny Specjalista
tel. tel. 71 347 91 08
kom. 781 610 055

e-mail: barbara.wilimowska@umed.wroc.pl

 
mgr inż. Ewa Godlewska-Böhm
Specjalista w Administracji
tel. 71 347 91 08
kom. 781 610 045
e-mail: ewa.godlewska-bohm@umed.wroc.pl

mgr inż. Małgorzata Górna-Stryczek
Samodzielny referent
tel. 71 347 91 08
e-mail: malgorzata.gorna@umed.wroc.pl

Zespół ds. Toku Studiów

mgr Joanna Bonarowska
Samodzielny referent
tel. 71 348 27 96
e-mail: joanna.bonarowska@umed.wroc.pl

Anna Skowron
Specjalista
tel. 71 348 27 96
e-mail: anna.skowron@umed.wroc.pl
 


Biuro Obsługi Studentów

Kierownik Biura Obsługi Studentów
mgr Joanna Kluza
tel. 71 348 42 32 w. 21
e-mail: joanna.kluza@umed.wroc.pl

Sekcja ds. Domów Studenckich

Dom Studencki "Bliźniak "
ul. Wojciecha z Brudzewa 12
51-601 Wrocław
 
mgr Bożena Kołodyńska
Specjalista
tel. 71 348 42 32 w.22
bozena.kolodynska@umed.wroc.pl
 
Dom Studencki "Jubilatka"
ul. Wojciecha z Brudzewa 10
51-601 Wrocław
 
Anna Kardela 
Referent
tel. 71 348 42 32 w.20
e-mail: anna.kardela@umed.wroc.pl

 
Portierzy:

Małgorzata Zaremba 
Teresa Podymska
Małgorzata Mrożek
Wanda Szypa
Mariola Rokita  - Akulinenko
Joanna Podgórska
Barbara Szypa
Bożena Stańczyk

Hydraulik - Marian Stańczyk
Stolarz - Stanisław Rybacki
Elektryk - Krzysztof Szymański

Zespół ds. Studenckich

mgr Iwona Sojka
Specjalista
tel. 71 324 14 69
e-mail: iwona.sojka@umed.wroc.pl

mgr Ewelina Biszto
Starszy referent
tel. 71 324 14 69
e-mail: ewelina.biszto@umed.wroc.pl

mgr Anna Głowacka
Samodzielny referent
tel.: 71 348 42 32 wew. 12
fax: 71 347 91 18
e- mail: anna.glowacka@umed.wroc.pl