Studenci przyjęci do programu MOSTUM - edycja 2018/2019
Do Programu MOSTUM zakwalifikowali się student z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Serdecznie gratulujemy!

Zakwalifikowani do II etapu - MOSTUM edycja 2018/2019

Do II etapu w ramach Prograu MOSTUM zakwalifikowali się studenci z: Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Colegium Medicum w Krakowie.
Studenci, którzy zakwalifikowali się do II etapu zostaną poinformowani e-mailowo. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone w terminie do dnia 1 lipca br.

MOSTUM - edycja 2018/2019

Zgodnie z wolą Rektorów Uczelni Medycznych w dniu 21.02.2011 r. zostało podpisane Porozumienie podejmujące współpracę polegającą na utworzeniu i realizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM.

Szczegółowe warunki przystąpienia do Programu są określone w Zarządzeniu nr 123/V R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie organizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM (Zarządzenie).

1. Kwalifikacja studentów zainteresowanych uczestnictwem w Programie MOSTUM w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w roku akademickim 2019/2020, odbywa się na jeden semestr lub cały rok akademicki - w terminie od 1 maja do 1 czerwca.

2. Wniosek o zakwalifikowanie do Programu, zaopiniowany przez dziekana właściwego Wydziału uczelni macierzystej wraz z Klauzulą informacyjną dla kandydata, należy złożyć/przesłać listem poleconym na adres:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dział Spraw Studenckich

ul. Wojciecha z Brudzewa 12

51-601 Wrocław

3. Liczba wolnych miejsc w roku akademickim 2019/2020:

Wydział

Kierunek

Rok studiów

Liczba miejsc

Lekarski

lekarski (jedn. magisterskie)

II,III, IV, V

po jednym na każdy z dostępnych lat

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

farmacja (jedn. magisterskie)

III,IV,V

po cztery na każdy z dostępnych lat

analityka medyczna

II,III,IV,V

po dwa na każdym z dostępnych lat

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

pielęgniarstwo (I st.)

II,III

po jednym na kierunku

pielegniarstwo (II st.)

I,II

po jednym na kierunku

położnictwo (I st.)

II,III

po jednym na kierunku

połoznictwo (II st.)

I,II

po jednym na kierunku

     

fizjoterapia (II st.)

I,II

po jednym na kierunku

zdrowie publiczne

(I st.)

II,III

po jednym na kierunku

zdrowie publiczne (II st.)

I,II

po jednym na kierunku

ratownictwo medyczne (I st.)

II,III

po jednym na kierunku

dietetyka (I st.)

II.III

po jednym na kierunku

Lekarsko - Stomatologiczny

lekarsko-dentystyczny (jedn. magisterskie)

III, IV, V

po jednym na każdy z dostępnych lat

4.. Po zakończeniu procesu rekrutacji Koordynator Uczelniany MOSTUM rozpatruje wnioski i przygotowuje listę studentów zakwalifikowanych do Programu, która zamieszcza na stronie internetowej Uczelni w terminie do 1 lipca.

Koordynatorem Programu MOSTUM jest:
dr hab. Agnieszka Hałoń, prof. nadzw. - KATEDRA PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII ONKOLOGICZNEJ - Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Informacji w sprawie Programu MOSTUM udziela Dział Spraw Studenckich,

  1. Anna Skowron tel. 71 348 27 96 e-mail anna.skowron@umed.wroc.pl
  2. mgr Dominika Seniura tel. 71 348 27 96 e-mail dominika.seniura@umed.wroc.pl