Wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów - obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021 (stanowiące załączniki do zarządzenia nr 12/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2019/2020 związane z kształceniem studentów):

załącznik nr 10 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, w języku polskim
załącznik nr 11 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich w formie niestacjonarnej, w języku polskim
załącznik nr 12 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów wyższych w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym
załącznik nr 13 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym
załącznik nr 14 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim
załącznik nr 15 - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim
załącznik nr 16 - o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 

Wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłat związanych z odbywaniem studiów - obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020:

załącznik - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, w języku polskim
załącznik - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich w formie niestacjonarnej, w języku polskim
załącznik - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów wyższych w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym
załącznik - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez obywateli polskich studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku obcym
załącznik - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie niestacjonarnej, prowadzonych w języku polskim
załącznik - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem przez cudzoziemców studiów w formie stacjonarnej, prowadzonych w języku polskim
załącznik - umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z kształceniem na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim cudzoziemców, o których mowa w 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668)

Wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłat związanych z odbywaniem studiów - obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018:

  1. w formie stacjonarnej;
  2. w formie niestacjonarnej - stosuje się do studentów/osób przyjętych na studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim lub obcym, będących obywatelami polskimi);
  3. przez cudzoziemców przyjętych na studia na zasadach odpłatności, prowadzone w języku obcym - (sporządzony w języku polskim i angielskim);
  4. przez cudzoziemców przyjętych na studia na zasadach odpłatności, prowadzone w języku polskim - (sporządzony w języku polskim).