Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 - link

Regulations of Studies of Wroclaw Medical University effective as of the academic year 2019/2020 - link

Zarządzenie nr 127/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków i decyzji, o których mowa w „Regulaminie studiów”- link 
Zarządzenie nr 175/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wzorów wniosków i decyzji, o których mowa w „Regulaminie studiów”- link

Wzory wniosków i decyzji, o których mowa w "Regulaminie studiów", obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020:

1. Załącznik nr 1 -  Wniosek o udzielenie urlopu
2. Załącznik nr 2 - Wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiów
3. Załącznik nr 3 - Wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Rozkładu Zajęć
4. Załącznik nr 4 - Wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy
5. Załącznik nr 4a -  Decyzja dziekana – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wpis warunkowy
6. Załącznik nr 4b - Decyzja rektora – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wpis warunkowy na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa
7. Załącznik nr 5 - Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku
8. Załącznik nr 5a - Decyzja dziekana – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku
9. Załącznik nr 5b - Decyzja rektora – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa
10. Załącznik nr 6 - Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
11. Załącznik nr 6a -  Decyzja dziekana – wyrażenie zgody na przeniesienie
12. Załącznik nr 6b - Decyzja dziekana – niewyrażenie zgody na przeniesienie
13. Załącznik nr 6c - Decyzja rektora – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie na inne podstawie niż art. 138 §2 kpa
14. Załącznik 6d - Decyzja rektora – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie cudzoziemca
15. Załącznik nr 7 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów
16. Załącznik nr 7a - Decyzja dziekana o skreśleniu z listy studentów
17. Załącznik nr 7b - Decyzja rektora o skreśleniu/nie skreśleniu z listy studentów na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa
18. Załącznik nr 8 - Wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów
19. Załącznik nr 8a - Decyzja dziekana – wyrażenie zgody na wznowienie studiów
20. Załącznik nr 8b -  Decyzja dziekana – niewyrażenie zgody na wznowienie studiów
21. Załącznik nr 8c -  Decyzja rektora – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wznowienie studiów na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa
22. Załącznik nr 9 - Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę formy studiów
23.  Załącznik nr 9a - Decyzja dziekana – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na zmianę formy studiów
24.  Załącznik nr 9b - Decyzja rektora – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wznowienie studiów na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa
25.  Załącznik nr 10 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów
26. Załącznik nr 10a - Zaświadczenie o ukończeniu studiów
27. Załącznik nr 10b -  Rejestr wydawanych zaświadczeń o ukończeniu studiów

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 - link
Regulamin studiów obowiązujacy od roku akademickiego 2017/2018 - link
Zmiany do Regulaminu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2015/2016 - link
Regulamin studiów obowiązujacy od roku akademickiego 2015/2016 - treść
Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 - treść
Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 - treść