Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 - link

Regulations of Studies of Wroclaw Medical University effective as of the academic year 2019/2020 - link


Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 - link

Zarządzenie nr 165/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków i decyzji, o których mowa w „Regulaminie studiów” - link

Wzory wniosków i decyzji, o których mowa w "Regulaminie studiów", obowiązujące od roku akademickiego 2018/2019:

 1. Załącznik nr 1 - wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiów
 2. Załącznik nr 2 - wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiów w tłumaczeniu na język angielski;
 3. Załącznik nr 3 – wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Rozkładu Zajęć;
 4. Załącznik nr 4 - wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Rozkładu Zajęć w tłumaczeniu na język angielski;
 5. Załącznik nr 5 – wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy;
 6. Załącznik nr 5a – wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy w tłumaczeniu na język angielski;
 7. Załącznik nr 5b – Decyzja dziekana – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wpis warunkowy;
 8. Załącznik nr 5c – Decyzja dziekana – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wpis warunkowy w tłumaczeniu na język angielski;
 9. Załącznik nr 5d – Decyzja rektora – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wpis warunkowy na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa;
 10. Załącznik nr 5e - Decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na wpis warunkowy na podstawie art. 138 §2 kpa;
 11. Załącznik nr 6 – wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku;
 12. Załącznik nr 6a - wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku w tłumaczeniu na język angielski;
 13. Załącznik nr 6b– Decyzja dziekana – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku;
 14. Załącznik nr 6c – Decyzja dziekana – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku w tłumaczeniu na język angielski;
 15. Załącznik nr 6d – decyzja rektora – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa;
 16. Załącznik nr 6e - decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na powtarzanie semestru/roku na podstawie art. 138 §2 kpa;
 17. Załącznik nr 7 – wniosek o udzielenie urlopu;
 18. Załącznik nr 7a – wniosek o udzielenie urlopu w tłumaczeniu na język angielski;
 19. Załącznik nr 7b – Decyzja dziekana – udzielenie/nie udzielenie urlopu;
 20. Załącznik nr 7c – Decyzja dziekana – udzielenie/nieudzielenie urlopu w tłumaczeniu na język angielski;
 21. Załącznik nr 7d – Decyzja rektora – udzielenie/nieudzielenie urlopu na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa;
 22. Załącznik nr 7e – Decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o nieudzieleniu urlopu na podstawie art. 138 §2 kpa;
 23. Załącznik nr 8 – wniosek o wyrażenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni;
 24. Załącznik nr 8a - wniosek o wyrażenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni w tłumaczeniu na język angielski;
 25. Załącznik nr 8b – Decyzja dziekana – udzielenie/nie udzielenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni;
 26. Załącznik nr 8c - Decyzja dziekana – udzielenie/nie udzielenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni w tłumaczeniu na język angielski;
 27. Załącznik nr 8d – Decyzja rektora – udzielenie/nieudzielenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa;
 28. Załącznik nr 8e – Decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o nieudzieleniu zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni na podstawie art. 138 §2 kpa;
 29. Załącznik nr 9 – wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
 30. Załącznik nr 9a - wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w tłumaczeniu na język angielski;
 31. Załącznik nr 9b – Decyzja dziekana – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie;
 32. Załącznik nr 9c – Decyzja dziekana – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie w tłumaczeniu na język angielski;
 33. Załącznik nr 9d – Decyzja rektora – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie na inne podstawie niż art. 138 §2 kpa;
 34. Załącznik nr 9e – Decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na przeniesienie na podstawie art. 138 §2 kpa;
 35. Załącznik nr 10 – Decyzja dziekana o skreśleniu z listy studentów;
 36. Załącznik nr 10a – Decyzja dziekana o skreśleniu z listy studentów w tłumaczeniu na język angielski;
 37. Załącznik nr 10b – Decyzja rektora o skreśleniu/nie skreśleniu z listy studentów na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa;
 38. Załącznik nr 10c – Decyzja rektora o uchyleniu decyzji dziekana o skreśleniu z listy studentów na podstawie art. 138 §2 kpa;
 39. Załącznik nr 11 – zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów;
 40. Załącznik nr 11a – zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów w tłumaczeniu na język angielski;
 41. Załącznik nr 12 – wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów;
 42. Załącznik nr 12a – wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów w tłumaczeniu na język angielski;
 43. Załącznik nr 12b – Decyzja dziekana – wyrażenie zgody na wznowienie studiów;
 44. Załącznik nr 12c – Decyzja dziekana – wyrażenie zgody na wznowienie studiów w tłumaczeniu na język angielski;
 45. Załącznik nr 12d – Decyzja dziekana – niewyrażenie zgody na wznowienie studiów;
 46. Załącznik nr 12e – Decyzja dziekana – niewyrażenie zgody na wznowienie studiów w tłumaczeniu na język angielski;
 47. Załącznik nr 12f – Decyzja rektora – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wznowienie studiów na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa;
 48. Załącznik nr 12g – Decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu gody na wznowienie studiów na podstawie art. 138 §2 kpa;
 49. Załącznik nr 13 – oświadczenie strony o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania od decyzji dziekana;
 50. Załącznik nr 13a – oświadczenie strony o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania od decyzji dziekana w tłumaczeniu na język angielski;
 51. Załącznik nr 15 – wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów;
 52. Załącznik nr 15a – wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów w tłumaczeniu na język angielski.

Regulamin studiów obowiązujacy od roku akademickiego 2017/2018 - link
Zmiany do Regulaminu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2015/2016 - link
Regulamin studiów obowiązujacy od roku akademickiego 2015/2016 - treść
Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015 - treść
Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 - treść