WAŻNA INFORMACJA
Szanowni Studenci,
w związku z licznymi pytaniami mieszkańców domów studenckich Bliźniak i Jubilatka umieszczamy poniżej informacje związane z obecnym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Osoby, które pozostawiły rzeczy w swoich pokojach i nie oddały klucza oraz karty mieszkańca, powinny uiszczać opłaty za miejsce w akademiku tak samo jak do tej pory. Na chwilę obecną nie zostały podjęte żadne decyzje związane ze zwrotem opłat za marzec czy wstrzymaniem opłat za kwiecień (jeżeli sytuacja się zmieni a admisnitracja domów studenckich otrzyma stosowne informacje w tej kwestii zostaną Państwo o tym poinfromowani oraz umieścimy informacje w tej zakładce na stronie internetowej Uczelni).

2. Oosoby, które chcą się wykwaterować z akademika mogą to zrobić w dowolnej chwili i porze dnia, wystarczy zabrać swoje rzeczy z pokoju oraz oddać klucz i kartę mieszkańca na recepcji w danym domu studenckim.
Jeżeli wykwaterowanie nastąpi do końca marca to nie będą Państwo musieli płacić za kwiecień, natomiast jeżeli wykwaterują sie Państwo w kwietniu proszę pamiętać, że opłata będzie naliczana według stawki za dobę w zależności od rodzaju zamieszkiwanego pokoju i domu studenckiego (poniżej strony znajduje się plik z opłatami za akdemik) razy ilość dni kwietniowych np. student mieszkający w pokoju trzyosobowym w Bliźniaku wyprowadzi się 2.04.2020 to 2 dni*20 zł=40 zł tyle będzie wynosiła opłata za kwiecień.

3. Ponowne zakwaterowanie odbędzie się bez problemów i będą mogli Państwo wrócić do akademików bez składania wniosków (szczegółowe zasady ponownego zakwaterowania w bieżącym semestrze będą na bieżąco umieszczane w tej zakładce na stronie internetowej Uczelni).

4. W obecnej chwili osoby, które przebywają w akademikach nie muszą ich opuszczać.

W razie dodatkowych pytań administracja domów studenckich służy pomocą.

 

OPŁATY ZA AKADEMIK ROK AKADEMICKI 2019/2020