AKTUALNOŚCI:

 


WNIOSKI O AKADEMIK I WSZYSTKIE INFORMACJĘ DOTYCZĄCE MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH DO POBRANIA W ZAKŁADCE FORMULARZE

Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich. 
Wnioski o przyznanie miejsca na rok akademicki studenci/doktoranci składają osobiście w Biurze Obsługi Studentów  w Domu Studenckim Bliźniak przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12
lub przesyłają listem poleconym na adres: Biuro Obsługi Studentów  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
ul. Wojciecha z Brudzewa 12
, w następujących terminach:

kandydaci przyjęci na studia − do 30 sierpnia każdego roku kalendarzowego,
studenci i doktoranci − do 15 czerwca każdego roku kalendarzowego,

w szczególnych przypadkach (np. przedłużającej się rekrutacji), ogłoszonych przez Kierownika Sekcji ds. Studenckich na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich, wnioski można składać do 15 września bieżącego roku kalendarzowego
Komisja nie wysyła zawiadomień o przyznaniu miejsca, lista osób która otrzymała miejsca w domu studenckim będzie wywieszona przy recepcjach oraz na stronie internetowej UMED w zakładce Studenci/ Dział Spraw Studenckich / Domy Studenckie