Wnioski na III komisję można składać do 15 września - ostatnie wolne miejsca ( wnioski poniżej)

 

AKTUALNOŚCI:

KWATEROWANIE DO DOMÓW STUDENCKICH:

Kwaterowanie do domów studenckich odbędzie się w dniach:

27.09.2018 (czwartek) - 09.00 do 19.00 ( przerwa od 14.00 do 15.00)
28.09.2018 (piątek) - 09.00 do 19.00 ( przerwa od 14.00 do 15.00)
29.09.2018 ( sobota)  - 10.00 do 18.00 ( przerwa od 14.00 do 15.00)
30.09.2018 ( niedziela)  - 10.00 do 18.00 ( przerwa od 14.00 do 15.00)

Niezgłoszenie się w podanym terminie do zakwaterowania bez wcześniejszego
powiadomienia pracownika Sekcji ds. Domów Studenckich powoduje utratę miejsca w domu studenckim
 

Przy kwaterowaniu należy posiadać następujące dokumenty:

- potwierdzenie dokonania przelewu opłaty za czynsz (dotyczy mieszkańców, którzy posiadają wygenerowane przez Uczelnię indywidualne rachunki
bankowe)

- zdjęcie do karty mieszkańca o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

- legitymację studencką albo decyzję o przyjęciu na studia,

- aktualny dokument tożsamości,

 

Osoby, które mieszkały już w domach studenckich do dnia kwaterowania muszą opłacić doby we wrześniu oraz czynsz za miesiąc październik.
Pozostałe osoby otrzymają numer konta w dniu kwaterowania.

Proszę pamiętać o zmianie wysokości opłat za czynsz.
Nowe ceny dla studentów i doktorantów UMED w okresie od października do czewca :

Ds. Bliźniak:
miejsce w pokoju 3 osobowym - 360 zł  miesiąc / 20 zł doba
miejsce w pokoju pokój 2 osobowym - 390 zł miesiąc / 20 zł doba

Ds. Jubilatka:
miejsce w pokoju pokój 2 osobowym - 500 złmiesiąc / 22 zł doba

 

UWAGA Z DNIEM 01.09.2018 ULEGŁY ZMIANIE CENY ZA ZAKWATROWANIE W DOMACH STUDENCKICH ORAZ REGULAMINY OBOWIĄZUJACE MIESZKAŃCÓW - prosimy o ich zapoznanie się

Regulamin domów studenckich - pobierz
Zasady Zakwaterowania - pobierz
Wniosek  o pokój 3 osobowy - pobierz
Wniosek  o pokój 2 osobowy - pobierz
Wniosek  o pokój w wakcje - pobierz
oświadczenie mieszkańca - pobierz
protokół zdawczo-odbiorczy pokoju - pobierz
oświadczenie dla osób wchodzacych na teren DS. - pobierz
Zasady regulowania i wnoszenia opłat - pobierz
CENNIK ROK AKADEMICKI - pobierz
CENNIK WAKACJE - pobierz
CENNIK POKOJE GOŚCINNE - pobierz

Nowe ceny dla studentów i doktorantów UMED w okresie od października do czewca :

Ds. Bliźniak:
pokój 3 osobowy - 360 zł  miesiąc / 20 zł doba
pokój 2 osobowy - 390 zł miesiąc / 20 zł doba

Ds. Jubilatka:
pokój 2 osobowy - 500 złmiesiąc / 22 zł doba

Reszta cen szczegółowo opisana w cennikach powyżej