AKTUALNOŚCI:

Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich. 

Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich. 
Wnioski o przyznanie miejsca na rok akademicki studenci/doktoranci składają osobiście w Biurze Obsługi Studentów  w Domu Studenckim Bliźniak przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12
lub przesyłają listem poleconym na adres: Biuro Obsługi Studentów  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
ul. Wojciecha z Brudzewa 12
, w następujących terminach:

kandydaci przyjęci na studia − do 30 sierpnia 2018,
studenci i doktoranci − do 15 czerwca 2018,

Komisja nie wysyła zawiadomień o przyznaniu miejsca drogą pocztową oraz nie udziela informacji telefonicznie. Oosby, które otrzymały miejsce w akademiku zostaną poinformowane o tym fakcie na wskazany w podaniu adres e-mail.
 
Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju 3 osobowym - pobierz 
Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju 2 osobowym - pobierz - do wniosku nalezy dołaczyć; zaświadczenie lekarskie, akt ślubu lub zaświadczenie o niepełnosprawności. 
Wniosek o przyznanie miejsca w okresie wakacji - pobierz 
 
WNIOSKI NIEKOMPLETNE BĘDĄ ODRZUCANE, PROSIMY O DOKŁANE I CZYTELNE WYPEŁNIANIE WSZYSTKICH PÓL. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu tel 71 348 42 32
 

Applications for accommodation

The applications for accommodation for an academic year is to be submitted by the student/PhD candidate in person or by registered mail to: Biuro Obsługi Studentów  w Domu Studenckim Bliźniak przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław, within the following time limits:
candidates admitted to studies – until 30 August 2018,
students and PhD candidates – until 15 June 2018,

Application to the triple room - download
Application to the double room download
Application for accommodation in a dormitory during summer holidays  download

Incomplete applications will be dismissed. People who get the room in domitory will get information on e-mail adress.