Wrocławska Magnolia

Czy Twoja praca magisterska dotyczyła jakości życia wrocławian? Najlepsze takie prace dyplomowe zostaną nagrodzone przez Prezydenta Wrocławia. Możesz zdobyć nawet 10 tys. zł, a Twoje badania zostaną wykorzystane w praktyce.

Absolwenci Wydziału Nauk o Zdrowiu zainteresowani wzięciem udziału w konkursie proszeni są o złożenie dokumentów w Dziekanatach kierunkowych WNoZ do dnia 19.01.2017 roku.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Prodziekan ds. Studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej dr hab. Bożena Karolewicz, e –mail: bozena.karolewicz@umed.wroc.pl.

W konkursie  zgłosić można prace z zakresu poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian obronione w roku akademickim 2015/2016. Poruszać powinny zagadnienia ochrony środowiska naturalnego - w tym głównie redukcji emisji dwutlenku węgla - jak również ochrony życia i zdrowia człowieka oraz zagospodarowania terenów zielonych w mieście, a proponowane rozwiązania muszą być możliwe do zastosowania z korzyścią dla mieszkańców miasta. 

Celem przyjętym przez organizatorów konkursu jest także popularyzacja i dążenie do praktycznego wykorzystania wyników najlepszych prac dyplomowych. Wielu laureatów konkursu jest dziś naukowcami, przedsiębiorcami, którzy jednocześnie realizują swoje pasje życiowe. Tym samym udowadniają, że warto inwestować w talent.

Więcej: http://wca.wroc.pl/o-konkursie-wroclawska-magnolia