Stypendium dla studentów wyjeżdżających za granicę

Ruszyła kolejna edycja Studenckiego Programu Stypendialnego realizowanego przez Prezydenta Wrocławia. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla studentów wyjeżdżających za granicę upływa 30 czerwca 2019 r.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się stypendium jest uzyskanie prawa do studiowania na uczelni zagranicznej oraz wyróżniające osiągnięcia naukowe.

Dokumenty należy złożyć za pośrednictwem aplikacji znajdującej się na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego. Każda osoba, która chce ubiegać się o stypendium powinna do 30 czerwca 2019 r. wypełnić wniosek on-line.

Do wniosku należy załączyć pliki (format pdf):

  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta (tj. informację o nazwie uczelni, wydziale, kierunku, specjalności, roku i semestrze studiów);
  • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni ukończony semestr studiów na dzień złożenia wniosku;
  • zaświadczenie z uczelni (wydane w j. polskim) potwierdzające prawo do studiowania na uczelni zagranicznej;
  • prezentację studenta (forma dowolna).

Szczegóły na temat tegorocznej edycji programu stypendialnego znajdują się na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego