Przewodnik dla nowo przyjętych studentów 2019/2020

Drodzy nowo przyjęci studenci, witajcie na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Przygotowaliśmy dla Was przewodnik, dzięki któremu poznacie kilka ważnych dat, osób, pojęć i zasad obowiązujących na UMW.

Najwięcej swoich wątpliwości będziecie mogli rozwiać podczas spotkania wstępnego z opiekunem roku. Udział w takim spotkaniu jest obowiązkowy. Znajdźcie datę spotkania swojego kierunku:
Farmacja i Analityka Medyczna: 23.09.2019r. godz. 10.00, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, sala im. L. Kuczyńskiego (połączone sale w1 i w2). Po zakończeniu oficjalnego spotkania odbędą się spotkania kierunkowe z Prodziekanami każdego z kierunków studiów również na sali W3 .
Dietetyka: 30.09.2019, godz. 10.00, ul. Bartla 5, sala 105
Zdrowie Publiczne: 25.09.2019, godz. 14.00, ul. Bartla 5, sala 117 UWAGA ZMIANA!
Fizjoterapia: 30.09.2019, godz. 9:30, ul. Bartla 5, sala 3
Ratownictwo medyczne: 30.09.2019, godz. 10.00, ul. Bartla 5, sala 105
Położnictwo: 26.09.2019, godz. 10.00, ul. Bartla 5, sala 14
Pielęgniarstwo: 25.09.2019, godz. 11.00, sala wykładowa im. W. Brossa ul. M. Skłodowskiej Curie 66
Lekarski: 30.09.2019 r. o godz. 9.00, sala wykładowa im. W. Brossa ul. M. Skłodowskiej Curie 66
Lekarsko-dentystyczny: 26.09.2019 r. o godz. 12:30, sala wykładowa, ul. Krakowska 26
English Division (medicine and dentistry): September 26th and 27th, 9.00 a.m. - 12.30 a.m. Anatomy Class, Chałubińskiego 6a

Przygotowanie do rozpoczęcia nauki

Legitymacja studencka
Opłata za legitymację studencką wynosi 22 złote. Należy ją wnieść na indywidualnie wygenerowane konto bankowe, którego numer znajdziecie na „Umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów wyższych”. Umowę studenci kierunku lekarskiego otrzymali przy rekrutacji, a reszta otrzyma najprawdopodobniej podczas spotkania wstępnego z opiekunem roku. W dowodzie wpłaty należy podać: cel wpłaty (opłata za legitymację), imię i nazwisko studenta oraz kierunek studiów. Warunkiem otrzymania legitymacji jest dostarczenie do Dziekanatu kierunkowego dowodu wpłaty.

Test BHP
Rozpoczynając naukę należy zapoznać się z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz przeciwpożarowymi.
W załączniku zamieszczamy skrypt szkoleniowy (jednakowy dla wszystkich kierunków).
Wiedzę zawartą w skrypcie należy zaliczyć pisząc test:
Kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu – test zaliczeniowy odbędzie się na spotkaniu wstępnym
Farmacja, Analityka Medyczna, Lekarski, Stomatologia: należy zgłosić się do Inspektoratu BHP i P.Poż. przy ul. Pasteura 1 pokój 1, od dnia 03.09.2019 do dnia 31.10.2019 roku w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00.

Zakup podręczników i innych materiałów do nauki
Nie warto kupować nowych podręczników do każdego z przedmiotów. Najlepiej poczekać do pierwszych zajęć, na których wykładowca powie, z których podręczników radzi korzystać. Możesz wypożyczyć je w Bibliotece UMW lub odkupić od starszych roczników np. podczas kiermaszu organizowanego przez studentów na początku roku akademickiego. Starsi koledzy mogą też wspomóc Was swoimi notatkami czy innymi materiałami z zajęć. W bibliotece możesz również skorzystać na miejscu z modeli anatomicznych czaszki.

Zakup odzieży i stetoskopu
Z zakupami najlepiej poczekać do spotkania wstępnego z opiekunem roku. On powinien przekazać, jaka odzież będzie potrzebna w przypadku Twojego kierunku. Wspólna rzecz dla wszystkich, to fartuch na zajęcia w prosektorium. Stetoskop będzie potrzebny wyłącznie na kierunku lekarskim i to dopiero na 3 roku, więc nie warto wydawać na niego pieniędzy już na początku.

Biblioteka
Aby zapisać się do Biblioteki musisz najpierw odebrać swoją legitymację i zarejestrować się na stronie internetowej Biblioteki Głównej. Siedzibą główną biblioteki jest Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego 2-6 na kampusie Kliniki.

Uczelniany savoir-vivre

Ubiór na zajęcia
Na wykłady i seminaria możesz ubrać się dowolnie, uważaj tylko z głębokością dekoltów i długością spodni czy spódnic.
Na ćwiczenia praktyczne w salach Uniwersytetu ubierz się zgodnie ze wskazaniami konkretnego prowadzącego - strój codzienny, ale wygodny/strój sportowy/ mundurek/fartuch/rękawiczki.
Na ćwiczenia do prosektorium ubierz się w kitel i buty bez obcasów.
Na ćwiczenia kliniczne do szpitala będziesz ubierać się w mundurek/kitel i wygodne obuwie, najlepiej medyczne. Zwiąż włosy. W zależności od prowadzącego, studentki mogą zostać poproszone o rezygnację z malowania paznokci.
Na ćwiczenia w laboratorium ubierz się w fartuch ochronny, kryte buty i koniecznie zwiąż włosy.

Ubiór na egzamin
Na egzamin należy ubrać się elegancko, tak by okazać egzaminatorowi szacunek i podkreślić wagę wydarzenia. Najlepiej na biało-czarno, ale drobne dodatki kolorystyczne nie powinny być problemem. W przypadku Panów wskazane są koszule i długie spodnie, u Pań szeroki wybór: sukienki, spódnice, eleganckie spodnie i do nich ładne bluzki. Z czasem na pewno nabierzesz wyczucia.

Jak tytułować prowadzących
PO NAJWYŻSZYM POSIADANYM TYTULE NAUKOWYM bądź zawodowym (najlepiej przed zajęciami sprawdź go na stronie uczelni):
Panie Profesorze, czy mógłby Pan…. / Pani Profesor, czy mogłaby Pani… (do każdego prof. i prof. nadzw.)
Panie Docencie / Pani Docent (dr hab.)
Panie Doktorze / Pani Doktor (dr / dr n. med.)
Panie Magistrze / Pani Magister (mgr)
Chyba, że sam prowadzący zakomunikuje, że wystarczy się do niego zwracać na Pan/Pani – najczęściej proszą o to magistrowie i doktorzy.

Jak się przedstawiać
Chcąc załatwić jakąkolwiek sprawę mailowo lub telefonicznie, w dziekanacie lub z wykładowcą, trzeba się właściwie przedstawić. Wykładowcy na co dzień mają kontakt z setkami studentów, więc muszą wiedzieć z kim dokładnie rozmawiają. Jak się przestawić? Podaj:
Imię i nazwisko
Rok, stopień i formę studiów (zwłaszcza w przypadku WNoZ)
Kierunek studiów
np.
Jan Kowalski
Student 1. roku pielęgniarstwa
Studia stacjonarne I stopnia
lub
Janina Kowalska
studentka 1. roku farmacji
studia niestacjonarne (w przypadku kier. lekarskiego, stomatologicznego, farmacji i analityki medycznej, forma jest ważna tylko w przypadku załatwiania spraw w dziekanacie)

Jak formułować maile
Przyda się Wam ściąga z tego, jak tytułować prowadzących. Zawsze kontaktuj się za pośrednictwem z oficjalnego uczelnianego adresu e-mail przyznawanego każdemu studentowi naszej uczelni (końcówka student.umed.wroc.pl).

Zacznij od:
Szanowna Pani Doktor/Szanowny Panie Docencie, itd.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o….
Ew. jeśli wykładowcą jest zasłużony profesor:
Wielce Szanowny Panie Profesorze, ….

Zamiast „pozdrawiam” wybierz jedno z zakończeń:
Z wyrazami szacunku,
Z poważaniem,
Z ukłonami,

Podpisz się podając imię, nazwisko, kierunek, rok i formę studiów, ew. numer grupy ćwiczeniowej, jeśli sprawa dotyczy danych ćwiczeń.

Wychodzenie z zajęć
Nie musisz pytać prowadzącego wykład czy możesz wyjść do toalety. Wyjdź i wróć w sposób jak najmniej zauważony, by nie przeszkadzać wykładowcy i słuchającym go studentom.
Jeśli musisz wyjść wcześniej z wykładu dobrą praktyką jest zgłoszenie tego prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku ćwiczeń koniecznie zapytaj czy możesz wyjść i czy musisz w jakiś sposób nadrobić opuszczoną część zajęć.
Z jedzeniem i piciem poczekaj do przerwy. Wyjątek stanowi woda.

Rozmowy o pacjentach
Podczas ćwiczeń klinicznych i praktyk będziecie mieć kontakt z prawdziwymi pacjentami. Na pewno będziecie mieli ochotę wymienić się doświadczeniami z innymi kolegami z roku. Jest to dozwolone, ale pod pewnymi warunkami:
- nie rób tego w miejscach publicznych np. w tramwaju, na korytarzu szpitala
- nie podawaj imion i nazwisk
- pamiętaj, że pacjentowi należy się szacunek, więc bądź kulturalny mówiąc o nim
- rozmawiaj o pacjentach tylko z kolegami z uczelni, którzy mogą się z tego czegoś nauczyć, a nie ze wszystkimi znajomymi i członkami rodziny

Humor
W zawodach medycznych częstym sposobem radzenia sobie ze stresem jest humor, nierzadko „czarny”. Pamiętaj, że to w jaki sposób żartujesz z innymi medykami, osobom postronnym może wydawać się oburzające. Unikaj tego typu żartów przede wszystkim w obecności pacjentów i ich rodzin.

Kto jest kim na uczelni

Rektor
Szef wszystkich szefów – rządzi uczelnią i stoi na jej czele. Ma decydujący głos w kwestiach zajęć akademickich i klinicznych, badań naukowych czy kwestii finansowych związanych z działaniem Uniwersytetu. Może ogłaszać dni wolne dla całego uniwersytetu (tzw. dni/godziny rektorskie). Oficjalnie tytułuje się go: Jego Magnificencja (JM).

Prorektor ds. Dydaktyki
Jeden z zastępców rektora. Zajmuje się nadzorem nad dydaktyką, czyli sposobem organizacji i prowadzenia zajęć na całej uczelni. Podlegają mu nauczyciele akademiccy. Współpracuje z Samorządem Studentów i Samorządem Doktorantów. Oficjalnie (mimo przedrostka „pro-„) zwraca się do niego: Panie Rektorze.

Dziekan
Szef Twojego wydziału. Wydział grupuje kilka kierunków związanych ze sobą tematycznie. Dziekan sprawuje nadzór nad programem i organizacją nauczania oraz finansami na wydziale, decyduje o terminach oddawania prac, może ogłaszać dni wolne dla swojego wydziału (tzw. dni/godziny dziekańskie). Wyraża zgodę na organizację wydarzeń studenckich i naukowych na terenie wydziału. Oficjalnie zwraca się do niego/niej: Panie Dziekanie/Pani Dziekan.

Prodziekan ds. studentów
Jeden z zastępców dziekana. W jego gestii leży rozwiązywanie problemów dotyczących organizacji dydaktyki, prac dyplomowych, stypendiów, chęci zorganizowania wydarzeń naukowych i studenckich. Oficjalnie (mimo przedrostka „pro-„) zwraca się do niego/niej: Panie Dziekanie/Pani Dziekan.

Opiekun roku
Nauczyciel akademicki wyznaczony do zajmowania się Twoim rokiem. Do niego należy układanie harmonogramu zajęć i ćwiczeń klinicznych, podział na grupy seminaryjne i ćwiczeniowe. Również do niego możesz głosić się z prośbą o zmiany w planie czy wsparcie w problemach z kontaktem z innymi nauczycielami akademickimi. Spotkasz się z nim już na Dniu Wstępnym, przed rozpoczęciem roku akademickiego. Oficjalnie zwraca się do niego/ niej: najlepiej po tytule naukowym np. Panie Magistrze, ale większość nie powinna się obrazić na Proszę Pana/Proszę Pani.

Pracownicy dziekanatu
Wśród studentów panuje przekonanie, że to właśnie oni mają największą władzę na uniwersytecie. Te osoby (lub osoba) są wyznaczone specjalnie dla Twojego stopnia i formy studiów i zajmują się Twoją dokumentacją. U nich podpiszesz umowy, załatwisz legitymację studencką, do nich dostarczysz większość wniosków i napisaną pracę dyplomową, odbierzesz zaświadczenie o studiowaniu itp. To oni pilnują terminów i poprawności dostarczanych dokumentów. Oficjalnie zwracaj się do nich: Proszę Pani/Proszę Pana, lub jeśli chcesz być bardzo oficjalny, używając tytułu, np. Pani Magister/Panie Magistrze.

Starosta roku
Twój kolega bądź koleżanka z roku. W dużym uproszczeniu- odpowiednik przewodniczącego klasy. Odpowiada za reprezentowanie roku przed nauczycielami akademickimi, władzami wydziału i uczelni. Z urzędu wchodzi w skład wydziałowego Samorządu Studentów. Zwracaj się do niego na Ty, po koleżeńsku. Wybiera się go już na Dniu Wstępnym. Może się zmieniać w dowolnym momencie. Ty też możesz nim zostać.

Starosta grupy
Twój kolega/koleżanka z grupy seminaryjnej/ćwiczeniowej. Reprezentuje grupę przed prowadzącymi. Może być stały lub zmieniać się co jakiś czas. Nie ma oficjalnych wyborów, nie każda grupa go wskazuje, ale wyznaczenie jednej osoby ułatwia komunikację i sprawne zbieranie informacji.

Przewodniczący Samorządu Studentów
Student (bądź studentka) wybrany w oficjalnych wyborach. Reprezentuje wszystkich studentów przed władzami uczelni, współpracuje z prodziekanem ds. dydaktyki. Zasiada z urzędu w senacie uczelni. Zgłaszaj się do niego z problemami dotyczącymi przestrzegania praw studenta, pomysłami na akcje studenckie. Też możesz mieć wpływ na jego wybór i startować w wyborach do Samorządu, aby wesprzeć go w pracy.

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
Nauczyciel akademicki powołany przez Rektora do dbania i przestrzegania praw studentów niepełnosprawnych.

Zajęcia, egzaminy, oceny, stypendia

Wykład
Forma zajęć, podczas której wykładowca przekazuję wiedzę ustnie i zazwyczaj pokazuje prezentację. Zadaniem studenta jest słuchać, robić notatki, zadawać pytania i odpowiadać na te zadawane przez prowadzącego. Wykłady są przeznaczone dla całego roku, a udział w nich bywa obowiązkowy i weryfikowany listą obecności.

Seminarium
Forma zajęć wymagająca większego zaangażowania ze strony studenta. Ma formę prezentacji i dyskusji. Często do seminarium należy się przygotować już wcześniej, np. przeczytać jakiś tekst, na podstawie którego prowadzona będzie dyskusja. Grupy seminaryjne liczą od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.

Ćwiczenia/ ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia symulacyjne
Forma zajęć wymagająca dużego zaangażowania studenta, ma formę praktyczną. Odbywa się w pracowniach na terenie Uczelni. Ćwiczy się na dostępnych preparatach, na fantomach lub na sobie nawzajem. Bardzo ważne jest regularne powtarzanie zdobytej wiedzy pomiędzy kolejnymi ćwiczeniami. Przeznaczone zazwyczaj dla małej kilkuosobowej grupy ćwiczeniowej.

Ćwiczenia kliniczne
Forma zajęć praktycznych na terenie przychodni i szpitali. Podczas tych zajęć masz kontakt z prawdziwymi pacjentami. W zależności od roku, na którym jesteś i możliwości prowadzącego mogą składać się z wprowadzeń teoretycznych, obserwacji personelu medycznego w działaniu, samodzielnego zbierania wywiadu i wykonywaniu pewnych procedur pod okiem opiekuna. Ćwiczeniowe grupy kliniczne liczą zazwyczaj 6 studentów.

Praktyki zawodowe
Najczęściej wakacyjne, ale czasem też międzysemestralne. Polegają na wykonywaniu wskazanych w programie praktyk czynności zawodowych pod okiem opiekuna praktyk. Opiekunem jest ktoś z personelu medycznego pracującego w jednostce, która przyjmuje Cię na praktyki. Możesz odbywać je w jednostkach zapewnionych przez uczelnię lub załatwić je dla siebie w innym dowolnie wybranym miejscu. W zależności od jednostki możesz być jedynym praktykantem lub jednym z większej grupy.

Egzamin
Forma sprawdzenia wiedzy studenta z najważniejszych przedmiotów podczas sesji egzaminacyjnej. Może mieć formę teoretyczną lub praktyczną. Nie z każdego przedmiotu, który będziesz miał w trakcie roku, będziesz miał egzamin w sesji. Egzamin obejmuje wiedzę z wykładów, seminariów i ćwiczeń dotyczących danego przedmiotu. Masz prawo do 2 terminów egzaminu: właściwego i poprawkowego. Jeśli wykładowca wyrazi zgodę, może również ustalić egzamin w przed terminie tzw. „zerówkę”. Jeśli jej nie zaliczysz, nadal masz przed sobą termin właściwy i poprawkowy. Na koniec studiów większość z kierunków na UMW ma również egzaminy zawodowe, dopuszczające do wykonywania zawodu lub dające podstawę do wyboru specjalizacji.

Kolokwium
Zwane również „kolosem” lub „kołem”. Pisemna forma sprawdzenia wiedzy. Coś jak sprawdzian w liceum, tylko z dużo większego zakresu materiału. Zazwyczaj kolokwium jest jednym z elementów zaliczenia przedmiotu.

Wejściówka
Krótkie sprawdzenie informacji na początku ćwiczeń lub seminarium. Może mieć formę pisemną lub ustną. Czasem decyduje o tym, czy można zostać na dalszej części zajęć. Jest wprowadzana przez nauczycieli akademickich, żeby motywować do regularnej nauki. Często wynika z tego, że żeby zrozumieć temat danych ćwiczeń, trzeba mieć już pewną podstawę teoretyczną.

„Szpilki”
Forma sprawdzenia wiedzy typowa dla ćwiczeń praktycznych w prosektorium. W preparat anatomiczny wbite jest dużo szpilek, oznaczających ważne struktury. Zadaniem studenta jest powiedzieć, jaką strukturę anatomiczną wskazuje dana szpilka. Forma pisemna lub ustna.

Oceny
Oceny będziesz zdobywał w skali od 2 do 5, gdzie 2 oznacza brak zaliczenia. Nie ma odgórnych zasad mówiących, jaki procent poprawnych odpowiedzi zapewnia konkretną ocenę. Wszystko zależy od prowadzącego, który o ich skali poinformuje przed konkretnym kolokwium czy egzaminem. Najczęściej na 3, czyli minimum zaliczeniowe, należy mieć 50% + 1 pkt. Oceny końcoworoczne będziesz zbierał do indeksu elektronicznego lub papierowego, w zależności od kierunku.

Stypendia
Już na pierwwszym roku możesz się ubiegać o stypendium socjalne. Krok po kroku przez obowiązujące procedury przeprowadzi Cię poradnik przygotowany przez Dział Spraw Studenckich.