Prof. Mounir Tarek w ramach Visiting Professors

Prof. Mounir Tarek - jeden z najbardziej cenionych na świecie specjalistów z dziedziny chemii obliczeniowej, biofizyki i modelowania molekularnego wygłosi wykład na zaproszenie Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej UMW.

Spotkania, na które składają się wykład seminarium i warsztaty, odbędą się w dniach 1-2 marca 2019r. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu  Medycznego we Wrocławiu.

Profesor Mounir Tarek - związany z Francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy, corocznie prowadzi warsztaty z dynamiki molekularnej w Lublanie (EBTT),  od wielu lat dzieli się swoją wiedzą na sympozjach Międzynarodowego Towarzystwa Bioelektrochemicznego oraz na światowych kongresach dotyczących elektroporacji (World Congress on Electroporation).