Praktyki studenckie w Gruzji

Zapraszamy studentów do udziału w miesięcznych praktykach wakacyjnych organizowanych przez uczelnię partnerską Caucasus International University. Aplikacje na wrześniowe praktyki będą przyjmowane do 07.08.2019 r.[English below]

Strona internetowa uczelni: http://www.ciu.edu.ge/?lang=en

Informacja o praktykach/practical training information

Formularz zgłoszeniowy/application form

Warunki:

 • 5 miejsc
 • zaliczenie II roku studiów
 • dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
 • wymagane krótkie CV w jęz. angielskim
 • zapewnione zakwaterowanie
 • termin praktyk: wrzesień 2019

Lista dostępnych klinik:

 1. Abdominal Surgery – Tbilisi Cancer Center
 2. Cardiovascular Surgery – Fifth Clinical Hospital
 3. Cardiology – Fifth Clinical Hospital
 4. Obstetrics gynecology – Fifth clinical hospital
 5. General surgery – Fifth clinical hospital
 6. Resuscitation – Anesthesiology – New Hospitals
 7. Gastroenterology – Enmedic Clinic

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z CV w jęz. angielskim na maila: mariia.kuznetsova@umed.wroc.pl do dnia 07.08.2019r. włącznie.

Studenci zobowiązani są do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz wypadkowego na czas praktyk.

Summer practical trainig in Georgia!

We invite you to sign up for one-month placements organized by our partner Caucasus International University http://www.ciu.edu.ge/?lang=en

Conditions:

 •  5 spots
 • completed 2nd year of studies
 • good command of English (at least B2)
 • required brief CV in English
 • free accommodation is provided
 • period: september 2019

Avaiable clinics:

 1. Abdominal Surgery - Tbilisi Cancer Center
 2. Cardiovascular Surgery - Fifth Clinical Hospital
 3. Cardiology - Fifth Clinical Hospital
 4. Obstetrics gynecology - Fifth clinical hospital
 5. General surgery - Fifth clinical hospital
 6. Resuscitation - Anesthesiology – New Hospitals
 7. Gastroenterology – Enmedic Clinic

If you are interested, please fill the application form and send with your resume to the e-mail address: mariia.kuznetsova@umed.wroc.pl by the 07.08.2019.

Students are required to take out health and accident insurance policy.