Pilotażowy program oceny nauczycieli akademickich

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno studentów, jak i nauczycieli, na Wydziale Lekarskim przeprowadzony będzie, pilotażowy projekt mającym na celu wprowadzenie ogólnouczelnianej ankietyzacji w formie elektronicznej.  

Zindywidualizowane wiadomości mailowe z linkami do ankiety SONA, z przedmiotami które ukończyli studenci WL w semestrze zimowym 2016/2017 zostaną przesłane na prywatne skrzynki mailowe w domenie @umed.wroc.pl (adres takiej skrzynki to zawsze   imie.nazwiskostudenta@umed.wroc.pl). Takie skrzynki pocztowe są dostępne dla wszystkich studentów bezpłatnie po zalogowaniu na studencką platformę strony internetowej naszej uczelni: https://student.umed.wroc.pl.  
  
Założenie skrzynki pocztowej z domeną @umed.wroc.pl umożliwi Państwu, w pełni anonimowe wypełnienie elektronicznej ankiety o dowolnym czasie i w dowolnym miejscu a administracji uczelni, przetestowanie systemu pod względem funkcjonalności i ułatwienia dotychczasowej formy wypełniania ankiety SONA w wersji papierowej. 

Powyższe działania, mają służyć podnoszeniu jakości kształcenia, dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o założenie skrzynki pocztowej i wypełnienie ankiet, która zostaną do Państwa przesłane.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z Biurem ds. Jakości Kształcenia pod nr tel. 71 784 17 71 lub mailowo malgorzata.kromka@umed.wroc.pl