Nasze studentki uczyły się liderowania

Trójka naszych studentek uczestniczyła w Akademii Liderów Rzeczpospolitej dla liderów działalności spolecznej i akademickiej. Uczelnię reprezentowały Monika Agustyn (WL), Magdalena Bełz (WNoZ) oraz Karolina Tądel (WFzOAM).

Akademia Liderów Rzeczypospolitej jest projektem szkoleniowym skierowanym do środowiska akademickiego, mającym na celu odkrywanie i wzmacnianie kompetencji młodych liderów. Szkolenia w ramach Akademii Liderów Rzeczpospolitej pozwalają na poszerzanie wiedzy, budowanie sieci kontaktów, promowanie wartości jaką jest dobro wspólne i działanie na rzecz społeczeństwa. Biorące udział w projekcie studentki angażują się w działalność na rzecz społeczności naszej uczelni działając w organizacjach studenckich i kołach naukowych.