Konkurs na nazwę kwalifikacji

Poziom 5. plasujący się między technikum (poziom 4) oraz licencjatem/inżynierem (poziom 6) nie ma jeszcze swojej nazwy. Rozpoczął się konkurs na nazwę kwalifikacji na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń nazwy dla kwalifikacji pełnej na 5. poziomie PRK, która pozwoli spopularyzować nowy poziom wykształcenia w szeroko rozumianym społeczeństwie.

Konkurs trwa do 7 marca. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas konferencji „Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy”. 

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy