IV edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych

Farmacja – to moja pasja. To jedno słowo zawiera coś więcej niż rutynowe studia nad zdrowotnymi molekułami, tworzenie nowych cząsteczek czy szerzenie innowacyjnych rozwiązań. Farmacja może być pasją. A w pasji można się zakochać.

Trwa IV edycja konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych na najlepszą pracę doktorską obronioną przez magistrów farmacji na Wydziałach Farmaceutycznych w latach kalendarzowych 2015 i 2016. Lider, w słownikowym ujęciu, to postać wpływowa, o niewątpliwym autorytecie, pełniąca istotne funkcje społeczne. To osoba zajmująca eksponowaną pozycję w liczącej się organizacji, ciesząca się uzasadnionym prestiżem, łącząca autorytet osobisty z urzędowym. Lider Nauk Farmaceutycznych jest kimś więcej - to ktoś, kto odbierając zasłużony farmaceutyczny laur, bierze i odpowiedzialność za odbiór polskiej farmacji w Polsce i w świecie. Przekuwa pasję i uczucie w działanie.

Obecnie trwa IV edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych – na najlepsze prace doktorskie obronione w latach 2015 i 2016. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi tradycyjnie podczas obchodów Dnia Polskiej Farmacji, w maju 2017 r.

Więcej: www.lidernaukfarmaceutycznych.pl