Informacja dla I i II roku Wydziału Lekarskiego

Fakultet "Metody immunohistochemiczne oraz mikroskopii elektronowej w ocenie morfologii różnych tkanek i narządów człowieka" odbywający się w dniu 22.03.2019 r. rozpocznie się o godzinie 16:00.