Godziny rektorskie na konferencje STN-u

W związku z dwoma organizowanymi przez Studenckie Towarzystwo Naukowe konferencjami Rektor ogłasza 6 kwietnia od godz. 13:00 - godziny rektorskie oraz w dniu 7 kwietnia - dzień rektorski. 

Rektor UMW prof. Marek Ziętek, w celu umożliwienia studentom naszej Uczelni udziału w organizowanych przez STN konferencjach: VII Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców oraz XXII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych, ogłasza 6 kwietnia od godz 13:00 - godziny rektorskie oraz w dniu 7 kwietnia - dzień rektorski.