Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania kandydatów na studia wyższe w 2016 roku - link.