Wykaz placówek, w których wykonywane są nieodpłatnie badania kandydatów na studia wyższe w 2017 roku - link.