Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2018/2019
Umorzenie kredytu studenckiego

Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich

Szczegóły w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu określa Zarządzenie nr 129/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uprawnionych do umorzenia przez bank pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego.

Listy rankingowe dla najlepszych absolwentów w roku akademickim 2017/2018 uprawnionych do umorzenia przez bank pożyczki studenckiej albo kredyty studenckiego, w podziale na poszczególne poziomy studiów:
1)
jednolite studia magisterskie - lista
2) studia pierwszego stopnia - lista
3) studia drugiego stopnia - lista
4) studia doktoranckie - lista