Umorzenie kredytu studenckiego - dotyczy absolwentów 2018/2019
Absolwencie!
Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy znalazłeś się na liście uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego, złgoś się do swojego dziekanatu, a następnie złóż wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt.
Wzory druków dostępne są poniżej.

Infomracja o kredytach studenckich

  1. Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich
  2. Szczegóły w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu określa Zarządzenie nr 200/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad i sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uprawnionych do umorzenia kredytu studenckiego przez instytucję kredytującą
tekst do pobrania
załącznik nr 1 - lista rankingowa
załącznik nr 2 - lista rankingowa (grupy)
załącznik nr 3 - wniosek o wydanie zaświadczenia
załącznik nr 4 - zaświadczenie
 
  1. Dodatkowe informacje na temat kredytów studenckich zamieszczone są także na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - link do strony