Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018
Umorzenie kredytu studenckiego

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenkich zostały ustalone zasady wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na potrzeby wydawania zaświadczeń do umorzenia pożyczki lub kredytu studenckiego.

Szczegóły w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu określa Zarządzenie nr 129/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uprawnionych do umorzenia przez bank pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego.

Listy rankingowe dla najlepszych absolwentów w roku akademickim 2017/2018 uprawnionych do umorzenia przez bank pożyczki studenckiej albo kredyty studenckiego, w podziale na poszczególne poziomy studiów:
1)
jednolite studia magisterskie - lista
2) studia pierwszego stopnia - lista
3) studia drugiego stopnia - lista
4) studia doktoranckie - lista