Kierownik Działu Spraw Studenckich
mgr Joanna Kluza
71 348 42 32 w.21
joanna.kluza@umed.wroc.pl

Pracownicy Sekcji ds. domów studenckich Bliżniak i Jubiatka:

Kierownik Sekcji ds. domów studenckich
mgr Kamila Kałużna
71 348 42 32 w. 22
kamila.kaluzna@umed.wroc.pl

Anna Kardela
referent
71 348 42 32 w. 22
anna.kardela@umed.wroc.pl

Portierzy:

Małgorzata Zaremba
Małgorzata Mrożek
Mariola Rokita  - Akulinenko
Barbara Szypa
Małgorzata Cholewicz
Urszula Golinowska
Urszula Grygar
Andrzej Majewski

Hydraulik - Marian Stańczyk
Stolarz - Konstanty Grzegorzak
Elektryk - Krzysztof Szymański