Kierownik
mgr Joanna Kluza
71 348 42 32 w.21
joanna.kluza@umed.wroc.pl

Pracownicy Sekcji ds. domów studenckich:

Dom Studencki Bliźniak
specjalista
mgr Bożena Kołodyńska
71 348 42 32 w. 22
bozena.kolodynska@umed.wroc.pl

Dom Studencki Jubilatka
referent
Anna Kardela
71 348 42 32 w. 20
anna.kardela@umed.wroc.pl

Portierzy:

Małgorzata Zaremba 
Teresa Podymska
Małgorzata Mrożek
Wanda Szypa
Mariola Rokita  - Akulinenko
Joanna Podgórska
Barbara Szypa
Bożena Stańczyk

Hydraulik - Marian Stańczyk
Stolarz - Stanisław Rybacki
Elektryk - Krzysztof Szymański