Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich. 

Wnioski o przyznanie miejsca na rok akademicki studenci/doktoranci składają osobiście lub przesyłają listem poleconym na adres Biuro Obsługi Studentów  ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław w następujących terminach:

  1. kandydaci przyjęci na studia − do 30 sierpnia każdego roku kalendarzowego,
  2. studenci i doktoranci − do 15 czerwca każdego roku kalendarzowego,
  3. w szczególnych przypadkach (np. przedłużającej się rekrutacji), ogłoszonych przez Kierownika Sekcji ds. Studenckich na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich, wnioski można składać do 15 września bieżącego roku kalendarzowego

Komisja nie wysyła zawiadomień o przyznaniu miejsca pocztą.

 

Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju 3 osobowym - pobierz

Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju 2 osobowym pobierz- do wniosku nalezy dołaczyć; zaświadczenie lekarskie, akt ślubu lub zaświadczenie o niepełnosprawności. 

Wniosek o przyznanie miejsca w okresie wakacji - pobierz
 

WNIOSKI NIEKOMPLETNE BĘDĄ ODRZUCANE, PROSIMY O DOKŁADNE I CZYTELNE WYPEŁNIANIE WSZYSTKICH PÓL. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu tel 71 348 42 32
The applications for accommodation for an academic year is to be submitted by the student/PhD candidate in person or by post: Biuro Obsługi Studentów  w Domu Studenckim Bliźniak przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław, within the following time limits:
  • candidates admitted to studies – until 30 August of each calendar year,
  • students and PhD candidates – until 15 June of each calendar year,
  • in extraordinary cases (e.g. prolonged recruitment) announced by the Manager of the Department of Students’ Affairs on the website of the Department of Students' Affairs, the applications may be submitted until 15 September of the given calendar year.
Application to the triple room - download
Application to the double room -  download
Application for accommodation in a dormitory during summer holidays  -  download

Incomplete applications will be dismissed.

 
 

Pozostałe formularze:
a. protokół zdawczo odbiorczy pokoju -pobierz
b. oświadczenie mieszkańca -pobierz
c. program Medyka oświadczenie - pobierz
d. protokół zniszczeń - pobierz
e. wniosek o zwrot opłaty za niewykorzystane noclegi - pobierz
f. wniosek o zwrot nadpłaty - pobierz