1. Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich. 

Wnioski o przyznanie miejsca na rok akademicki studenci/doktoranci składają osobiście lub przesyłają listem poleconym na adres Biuro Obsługi Studentów  w Domu Studenckim Bliźniak przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław w następujących terminach:

  1. kandydaci przyjęci na studia − do 30 sierpnia każdego roku kalendarzowego,
  2. studenci i doktoranci − do 15 czerwca każdego roku kalendarzowego,
  3. w szczególnych przypadkach (np. przedłużającej się rekrutacji), ogłoszonych przez Kierownika Sekcji ds. Studenckich na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich, wnioski można składać do 15 września bieżącego roku kalendarzowego
Komisja nie wysyła zawiadomień o przyznaniu miejsca pocztą.
 

Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju 3 osobowym - pobierz 

Wniosek o przyznanie miejsca w pokoju 2 osobowym - pobierz  - do wniosku nalezy dołaczyć; zaświadczenie lekarskie, akt ślubu lub zaświadczenie o niepełnosprawności. 

Wniosek o przyznanie miejsca w okresie wakacji - pobierz 
 

WNIOSKI NIEKOMPLETNE BĘDĄ ODRZUCANE, PROSIMY O DOKŁANE I CZYTELNE WYPEŁNIANIE WSZYSTKICH PÓL. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu tel 71 348 42 32
The applications for accommodation for an academic year is to be submitted by the student/PhD candidate in person or by registered mail to: Biuro Obsługi Studentów  w Domu Studenckim Bliźniak przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław, within the following time limits:
  • candidates admitted to studies – until 30 August of each calendar year,
  • students and PhD candidates – until 15 June of each calendar year,
  • in extraordinary cases (e.g. prolonged recruitment) announced by the Manager of the Department of Students’ Affairs on the website of the Department of Students' Affairs, the applications may be submitted until 15 September of the given calendar year.

Incomplete applications will be dismissed.

2. Pozostałe formularze:

a. protokół zdawczo odbiorczy pokoju - pobierz

b. oświadczenie mieszkańca - pobierz 

c. program Medyka oświadczenie - pobierz

d. protokół zniszczeń - pobierz

e. wniosek o zwrot opłaty za niewykorzystane noclegi - pobierz

f. wniosek o zwrot nadpłaty - pobierz