Akty prawne
  Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. z 2016, poz 1842, z późn. zm.) - art. 211 - 225 - link
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz.U. z 2006, Nr 236, poz. 1707) - link