Informacje na temat nostryfikacji dyplomów znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - link

Szczegółowych informacji udzielają poszczególne jednostki:

Nostryfikacje na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego - informacje
Nostryfikacje na Wydziale Lekarsko - Stomatologicznym - informacje
Nostryfikacja na Wydziale Nauk o Zdrowiu - informacje