Członkowie IFMSA z całego świata z wizytą na UMW

Przez całe wakacje IFMSA-Poland Oddział Wrocław gości 39 studentów z różnych części świata. Pracują oni w małych grupach w zakładach UMW. Zapraszamy na relację i wywiad z gośćmi z Indonezji i Brazylii.

Lista krajów, z których przybyli studenci jest imponująca: Korea, Meksyk, Kanada, Indonezja, Brazylia, Hiszpania, Oman, Francja, Finlandia, Algieria, Turcja, Węgry, Portugalia oraz Malta.
Goście spędzili w Polsce 4 tygodnie. Zanim dotarli do Wrocławia, odwiedzili Gdańsk i Kraków. Na terenie UMW zostali przydzieleni do różnych zakładów, w których pracowali pod okiem pracowników, ucząc się nowych rzeczy w sposób często inny niż w rodzimych krajach.


Fot. Tomasz Walów

Fahran Noor i Belinda Kusuma Melati przyjechali z Indonezji, a Jaqueline Miidori T. Gouveia z Brazylii.
Są studentami 3 i 4 roku medycyny oraz członkami oddziałów IFMSA w swoich krajach. Zostali starannie wybrani podczas procesu kwalifikacji na wymianę. Na naszej uczelni zostali przydzieleni do Zakładu Anatomii Prawidłowej, w której codziennie zajmowali się pracą w prosektorium pod okiem pracowników reprezentowanych przez Annę Goleńską i studentów reprezentowanych przez Juranda Domańskiego. Dla Belindy Polska była krajem pierwszego wyboru, dla Jaqueline trzeciego. Jak sami mówią, na swoich rodzimych uniwersytetach nie mieli tak dobrych możliwości nauki anatomii na ludzkich preparatach. Choć ich plany naukowe nie wiążą się bezpośrednio z nauczaniem anatomii, zdobytą u nas wiedzę na pewno wykorzystają w specjalizacjach o których marzą, czyli w kardiologii, medycynie sportowej i psychiatrii.


Fot. Tomasz Walów

Zapytani o różnice między UMW a ich uczelniami, wskazali przede wszystkim na blokowy system nauki. W Indonezji istnieją bloki według specjalizacji medycyny: kardiologia, gastroenterologia itp. W ramach bloku studenci uczą się anatomii, fizjologii i chorób dotyczących danego układu oraz sposobów ich leczenia.
Choć dla niektórych z nich, to że trafili akurat do Wrocławia było wielką niespodzianką, nasze miasto ich ujęło, a szczególnie wrażenie na całej trójce zrobiła starówka i tutejsze parki. Pobyt w Polsce dla części studentów był pierwszym zagranicznym wyjazdem szkoleniowym, a kolejne, za sprawą możliwości zapewnianych przez IFMSA ,są już w planach.

To pierwsza grupa, która odwiedziła nas tego lata. Już niedługo będziemy gościć kolejnych młodych ludzi zaproszonych na UMW przez IFMSA.