Praktyki wakacyjne w Rumunii
(7.8.2017)

W tym roku ruszyła w wakacje pierwsza wymiana studentów z uczelnią partnerską w Tirgu Mures. Pięć studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu wyjechało na miesiąc praktyk do klinik tamtejszego szpitala uniwersyteckiego.

Jakość potwierdzona certyfikatem
(7.8.2017)

Audyt skończył się dużym sukcesem. Nasza uczelnia spełnia wszystkie nowe wymagania Normy ISO 9001:2015. Audyt obejmował między innymi dwa najważniejsze dla nas procesy: dydaktyczny i naukowo-badawczy.

Photo Challenge 2017
(2.8.2017)

Pokażmy jaką siłę mają kobiety na naszej uczelni i w naszych szpitalach. Trwa konkurs, w którym do wygrania jest 5400 € za fotografię, która najlepiej odzwierciedla walkę kobiet o równouprawnienie. Girl Power to temat tegorocznej edycji. Zwycięzca otrzyma 2700€ (dwa tysiące siedemset euro), kolejne 2700€ (dwa tysiące siedemset euro) zostanie przekazane na rzecz wybranej przez niego organizacji pozarządowej.

Absolwenci psychologiii klinicznej poszukiwani
(2.8.2017)

Poszukiwani magistranci/doktoranci w projekcie badawczym współrealizowanym przez Klinikę Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zrekrutowane mogą zostać dwie osoby.

Psychiatria Dialogi Interdyscyplinarne: przedłużono zgłoszenia do sesji plakatowej
(2.8.2017)

Do 20 sierpnia przedłużono termin nadsyłania prac do  sesji plakatowej organizowanej w ramach konferencji konferencji "PSYCHIATRIA DIALOGI INTERDYSCYPLINARNE". W imieniu prof. Joanny Rymaszewskiej zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji. 

Podium w Marsylii
(21.7.2017)

Nasi piłkarze z Klubu Sportowego Uniwersytetu Medycznego reprezentowali Polskę w Mistrzostwach Świata Lekarzy i Zawodów Medycznych MEDIGAMES w Marsylii. Na Mistrzostwach zdobyli trzecie miejsce.

Ankieta dla studentów lek.-dent.
(19.7.2017)

Pomóż przyszłym kandydatom w wyborze studiów stomatologicznych w Polsce. Absolwent naszej uczelni ocenia studia na kierunkach lekarsko-dentystycznych na różnych uczelniach.

Informacja o Nagrodach Rektora
(14.7.2017)

Uzgodniono wartości progowe kryteriów dla nagród naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych w roku 2017. Poniżej informacja o nagrodach za publikacje, komercjalizację wyników badań, autorstwo podręcznika, czy opiekę nad SKN.

Odczarowali hospicjum
(4.7.2017)

Znaleźli w hospicjum pozytywne strony, a przede wszystkim spotkali pozytywnych ludzi. Teraz wyjatkową atmosferę tego miejsca pokazują innym. W Kinie Nowe Horyzonty można zwiedzać wystawę zdjęć SKN Młodych Menedżerów.

Annual Young Medical Scientists Conference 2017
(30.6.2017)

Zapraszamy do udziału w konferencji Annual Young Medical Scientists Conference 2017 organizowanej między  27 a 29 października przez przez uczelnię partnerską - Narodowy Uniwersytet Medyczny im. O. Bohomołcia w Kijowie.