Rekrutacja 2020/2021
(29.5.2020)

Najważniejsze aktualności dotyczące rekrutacji na studia 2020/2021. Choć harmonogramy musiały ulec zmianie, warunki rekrutacji pozostają niezmienne. Obecnie otwarta jest rejestracja na English Division. Reszta kierunków - rejestracja od 1 lipca.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
(20.4.2020)

Na prośbę p.o. rektora prof. Piotra Ponikowskiego Zespół ds. zarządzania kryzysowego przygotował procedury opieki nad studentami, doktorantami, pracownikami uczelni oraz szpitala z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Zdalna forma egzaminów i zaliczeń
(4.6.2020)

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora przyjętą na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu formą egzaminów i zaliczeń w sesji letniej 2020 jest forma zdalna, realizowana za pomocą dwóch platform BBB oraz Testportalu.

Studencki Program Stypendialny dla wyjeżdżających za granicę
(3.6.2020)

30.06.2020 r. upływa termin składania wniosków o  stypendium dla studentów wyjeżdżających za granicę. Warunkiem jest uzyskanie prawa do studiowania na uczelni zagranicznej i wyróżniające osiągnięcia naukowe. 

 

Klinika Psychiatrii wspiera akcję Marsz Żółtej Wstążki
(29.5.2020)

Marsz Żółtej Wstążki jest wyrazem solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego. W tym roku wydarzenie nie może mieć formy tradycyjnej, dlatego 30 maja odbędzie się marsz on-line, w który angażuje się również Klinika Psychiatrii.

Pierwszy Dzień Otwarty Online
(28.5.2020)

Pierwszy w historii uczelni Dzień Otwarty Online już za nami. Co przygotowali pracownicy i studenci? Dzień Otwarty można przeżyć powtórnie, dzięki relacji i ineraktywnej mapie na stronie rekrutacji.

Domy studenckie - decyzja o zamknięciu
(26.5.2020)

Po dokładnej analizie wytycznych ministerialnych, zaleceń uczelnianego Zespołu ds. zarządzania kryzysowego oraz sytuacji epidemicznej i nakładanych przez nią na uczelnię obowiązków zdecydowano o zamknięciu akademików.

Dzień Otwarty Online 2020
(25.5.2020)

Pierwszy w historii uczelni Dzień Otwarty Online już w prawdzie za nami, ale można go przeżyć również w pojedynkę, przechodząc przez wszystkie atrakcje dnia otwartego. Umożliwi to mapka na stronie rekrutacji.

Przedłużone zdalne nauczanie do końca roku akademickiego
(22.5.2020)

Po przeanalizowaniu sytuacji władze uczelni podjęły decyzję o dokończeniu zajęć w bieżącym roku akademickim w sposób zdalny. Platformami dopuszczonymi do zdalnych egzaminów są Testportal oraz BBB. 

Nowy podział roku akademickiego
(14.5.2020)

Sesja letnia w formie ciągłej trwać będzie od 18 czerwca do końca września. Egzaminy poprawkowe w sesji letniej (ciągłej), tj. II terminy/egzaminy komisyjne, muszą być zakończone do końca sesji letniej (ciągłej).