Kierownik Działu
mgr Renata Majak
e-mail: renata.majak@umed.wroc.pl
tel.: 71 347 91 32
fax: 71-347-91-18
 


Sekcja ds. dydaktyki i organizacji studiów

Rekrutacja

Główny Specjalista
mgr inż. Barbara Wilimowska
tel. 71 347 91 10
kom. 781 610 055
fax. 71 348 27 96

e-mail: barbara.wilimowska@umed.wroc.pl

Specjalista w Administracji

mgr inż. Ewa Godlewska-Böhm
tel. 71 347 91 10
fax. 71 348 27 96
e-mail: ewa.godlewska-bohm@umed.wroc.pl

Specjalista
dr Monika Kosior
tel. 71 347 91 10
fax. 71 348 27 96
e-mail: monika.kosior@umed.wroc.pl

Sprawy studenckie/Biuro obsługi Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów/MOSTUM

Specjalista
mgr Monika Kotowska-Lewińska
tel.: 71 348 42 32 w.14
fax: 71 347 91 18
e-mail: monika.kotowska@umed.wroc.pl

Oragnizacje studenckie z wyłączeniem STN

Specjalista
mgr Iwona Sojka
tel.: 71 348 42 32 w.22
fax: 71 347 91 18
e-mail: iwona.sojka@umed.wroc.pl


Sekcja ds. Domów Studenckich

p.o. Kierownika Sekcji Domów Studenckich:

mgr Joanna Kluza
tel. 71 348 42 32 w. 21
e-mail: joanna.kluza@umed.wroc.pl

mgr Kamila Kałużna - urlop
Tel.: 71-348-42-32 w.21
e-mail: kamila.kaluzna@umed.wroc.pl

Dom Studencki "Bliźniak "
ul. Wojciecha z Brudzewa 12

Ewelina Biszto
tel. 71-348-42-32 w.22
e-mail: ewelina.biszto@umed.wroc.pl

 
Dom Studencki "Jubilatka"
ul. Wojciecha z Brudzewa 10
 
Anna Kardela 
tel. 71-348-42-32 w.20
e-mail: anna.kardela@umed.wroc.pl