Kierownik Działu Spraw Studenckich
mgr Renata Majak
e-mail: renata.majak@umed.wroc.pl
tel.: 71 347 91 32
fax: 71-347-91-18
 


Sekcja ds. Rekrutacji i Toku Studiów

Specjalista
mgr Monika Kotowska-Lewińska
tel.: 71 347 91 10
fax: 71 348 27 96
e-mail: monika.kotowska@umed.wroc.pl

Zespół ds. Rekrutacji

mgr inż. Barbara Wilimowska
Główny Specjalista
tel. 71 348 27 96
kom. 781 610 055
fax. 71 348 27 96

e-mail: barbara.wilimowska@umed.wroc.pl
 

mgr inż. Ewa Godlewska-Böhm
Specjalista w Administracji
tel. 71 71 348 27 96
fax. 71 348 27 96
e-mail: ewa.godlewska-bohm@umed.wroc.pl

Zespół ds. Toku Studiów

dr Monika Kosior
Specjalista
tel. 71 347 91 08
fax. 71 348 27 96
e-mail: monika.kosior@umed.wroc.pl
 


Biuro Obsługi Studentów

p.o. Kierownika Sekcji Domów Studenckich:
mgr Joanna Kluza
tel. 71 348 42 32 w. 21
e-mail: joanna.kluza@umed.wroc.pl

Sekcja ds. Domów Studenckich

mgr Kamila Kałużna - urlop
Tel.: 71-348-42-32 w.21
e-mail: kamila.kaluzna@umed.wroc.pl

Dom Studencki "Bliźniak "
ul. Wojciecha z Brudzewa 12
51-601 Wrocław

 
Dom Studencki "Jubilatka"
ul. Wojciecha z Brudzewa 10
51-601 Wrocław
 
Anna Kardela 
referent
tel. 71-348-42-32 w.20
e-mail: anna.kardela@umed.wroc.pl

 

Zespół ds. Studenckich

mgr Iwona Sojka
Specjalista
tel. 71-348-42-32 w.18
e-mail: iwona.sojka@umed.wroc.pl

Ewelina Biszto
starszy referent
tel. 71-348-42-32 w.18
e-mail: ewelina.biszto@umed.wroc.pl