Dział Spraw Studenckich

ul. Wojciecha z Brudzewa 12,
51-601 Wrocław

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - piątek 07:30-15:30

W ramach Działu funkcjonują:
1. Sekcja ds. domów studenckich
2. Sekcja ds. Dydaktyki i organizacji studiów

Gdzie się mieścimy?